StepBridge wil graag helpen het voor iedereen plezierig te maken tijdens een toernooi op StepBridge. De gedragsregels vragen van u dat u respecteert dat uw partner en uw tegenstanders voor hun genoegen deelnemen aan een toernooi en dat u zich daar naar gedraagt. Hieronder geven we u tips voor een aangenaam toernooi.

1. Vul uw systeemkaart in

Zorg dat u als toernooideelnemer een ingevulde systeemkaart heeft. Om onnodig tijd te verspillen meldt u aan het begin van elke ronde aan welke kaart er wordt gespeeld (“vpa, wij krt Jan”).

2. Alerteer zoals het bedoeld is

Alle conventionele biedingen dienen te worden gealerteerd en ongevraagd van uitleg te worden voorzien. Ook alerteert u alles waarvan u denkt dat de betekenis verrassend zou kunnen zijn voor uw tegenstanders. De tegenstanders mogen alles weten wat u heeft afgesproken.

3. Maak van een toernooi geen alerteerwedstrijd

Hoewel de alerteerregels gerespecteerd dienen te worden, is een toernooi geen alerteerwedstrijd. Als uw tegenstander naar alle waarschijnlijkheid een alert vergeet (bv. bij Stayman of azen vragen), dan is dat geen reden om daar  een halszaak van te maken. U kunt altijd naar de betekenis vragen! Ook weer privé natuurlijk. Sowieso is het niet-alerteren pas een reden voor de WL om een score aan te passen in het geval er sprake is van benadeling van de tegenpartij door het alerteerverzuim.

4. Wees terughoudend met F5-verzoeken (misklik)

Een speler die een misklik heeft tijdens het bieden kan verzoeken de bieding terug te nemen door via F5 de wedstrijdleider te roepen. Als de wedstrijdleider ervan overtuigd is dat het een echte misklik is – en niet een ‘verandering van plan’ –  dan laat de WL de bieding terugnemen evenals een eventuele bieding van de opvolgende tegenstander. Gebruik F5 dus terughoudend, en nooit als het gaat om het herstellen van een vergissing. Miskliks bij het spelen worden niet ongedaan gemaakt

5. Houd u aan het tempo

Op de spellen die niet klaar zijn aan het eind van de ronde wordt automatisch door het systeem een arbitrale score vastgesteld. Als er al bij aanvang van een spel onvoldoende tijd is om het op een normale manier uit te spelen, dan wordt het spel niet meer aangeboden en ook een arbitrale score toegekend. Beide soorten arbitrale score zijn gebaseerd op de verbruikte tijd per paar in deze ronde en worden volledig automatisch bepaald. U bent als deelnemer verantwoordelijk voor een correcte werking van uw apparatuur en uw internetverbinding.  Een verbroken connectie is geen reden om de speeltijd te verlengen.

6. Help de WL als hij iets vraagt

Deelnemers kunnen verzoeken om assistentie van een wedstrijdleider. De wedstrijdleider wordt geroepen met functietoets F5. Uw partner en tegenstanders krijgen een verzoek in het scherm om te stoppen met spelen totdat de wedstrijdleider aan tafel is.  Om de arbitrage zo goed mogelijk te laten verlopen bent u verplicht om vragen van een wedstrijdleider via een privé-bericht kort en bondig te beantwoorden en zich te beperken tot feitelijke informatie.

7. Val de WL niet onnodig lastig

De belangrijkste taak van de wedstrijdleider is de voortgang van het toernooi te waarborgen. Hinder de wedstrijdleider hier niet in. Ga niet verder in discussie met de wedstrijdleider als er een beslissing is genomen. De WL is zonder dat u het ziet waarschijnlijk alweer druk bezig met een volgende arbitrage. Tegen elke beslissing van de WL kunt u na afloop in beroep gaan bij arbiter@stepbridge.nl.

8. Matig uw taalgebruik

Gebruik fatsoenlijke taal en vermijd overvloedig gebruik van hoofdletters, vraagtekens en uitroeptekens (“HUH ?!?!??????”). Dit komt zeer onsympathiek over.

9. Claim zorgvuldig

Claimen mag volgens de spelregels van StepBridge en wordt zelfs aanbevolen als de resterende slagen voor het neerleggen zijn. Een goeie claim is een claim die snel geaccepteerd kan worden. Geef ongevraagd duidelijke toelichting bij een claim zodat de tegenstander de claim vlot kan accepteren. Weiger een terechte claim, voorzien van uitleg niet. Dit zorgt voor onnodig tijdverlies en irritaties.

10. Geef niet ongevraagd les

Geef geen ongevraagd commentaar op uw partner en tegenstanders. Ga er vanuit dat iedereen zijn of haar best doet. ‘Partner, waarom geef je mij geen introever’ is trouwens geen belangstellende vraag, maar een verwijt.