StepBridge is de officiële internetbridgeclub van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). De exploitatie van StepBridge in Nederland is ondergebracht in de Stichting StepBridge.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

    • Pim Vaders (voorzitter)
    • Epko Steinmetz (penningmeester)
    • Willem van der Linden

Arbiter en protestcommissie

De StepBridge arbiter ziet toe op naleving van de spelregels. Dit betreft zowel de bridge- als de gedragsregels. De StepBridge arbiter is te bereiken op het adres arbiter@stepbridge.nl. Als u een incident wil melden dat zich heeft voorgedaan op StepBridge, dan kunt u gebruik maken van het meldformulier.

De StepBridge arbiter baseert zijn uitspraken op de spelregels en de feiten uit de de logbestanden van StepBridge. Omdat de feiten hiermee vaststaan, is hoor en wederhoor meestal niet nodig. Toch kan er sprake zijn van omstandigheden die niet blijken uit de logbestanden. In dat geval, of in elk ander geval waarin men het niet eens is met de uitspraak, kan men in beroep gaan door middel van een protest. Een protest kan worden ingediend middels een e-mail naar de protestcommissie (protest@stepbridge.nl).

Bij toernooien met wedstrijdleider kunnen deelnemers incidenten voorleggen aan de wedstrijdleider. Deze kan adviseren de zaak voor te leggen aan de StepBridge arbiter. In dat geval verloopt de procedure verder zoals hierboven beschreven. De wedstrijdleider kan ook tijdens het toernooi een beslissing nemen, waarna beroep mogelijk is bij de protestcommissie.