Op deze pagina vindt u de systeemkaart van StepBlauw. StepBlauw is gebaseerd op Biedermeijer Blauw, waarvan u een uitgebreide beschrijving vindt op de website van de NBB (inclusief een verwijzing naar een boekje over Biedermeijer Blauw). Het enige verschil tussen StepBlauw en Biedermeijer Blauw is dat in StepBlauw een aantal opties die in Biedermeijer Blauw zijn opgengelaten, alvast zijn ingevuld.

Opening Betekenis Antwoorden
1 C 11+ pt, 3+ C 2 in openingskleur: troefsteun en 6-9 pt
3 in openingskleur: troefsteun en 10-11 pt
1SA: 6-9 pt
2SA: 10-11 pt
sprong in nw kleur: mf, zeskaart
1 D 11+ pt, 4+ D
1 H 11+ pt, 4 H+4 S
of 5+ H
2 in openingskleur: troefsteun en 6-9 pt
3 in openingskleur: troefsteun en 10-11 pt
1SA: 6-9 pt
2SA: 10-11 pt
sprong in nw kleur: mf, zeskaart
1 S 11+ pt, 5+ S
1 SA 15-17 pt,
geen 5-krt H/S
2 C: Stayman
2 D/H: Jacoby
3 C/D/H/S: 6+ kaart, sleminteresse
2 C mancheforcing,
23+ SA
2 D: afwachtbod
nieuwe kleur: goede eigen kleur
2 D/H/S semiforcing
(8+ speelslagen)
2SA: afwachtbod
3 in openingskleur: sleminteresse
nieuwe kleur: mf, goede eigen kleur
2 SA 20-22 pt evenwichtig 3 C: Stayman
3 D/H: Jacoby
3 C/D/H/S preemptief  
3 SA dichte 7-krt C/D
geen A/H ernaast
4 C: pas of bied 4 D
4 D: forcing, vraagt controle

 

Na tussenbiedingen tegenpartij

 • Na een volgbod (ook doublet) is het bieden van een nieuwe kleur forcing (op tweeniveau minstens 10 pt).
 • Na een doublet op onze 1SA opening blijven conventies gehandhaafd (Stayman/Jacoby).
 • Na 1 H/S – (doublet) is 2SA inviterend met fit
 • Na 1 H/S – (doublet) is 3 H/S preëmptief

Volgbiedingen na opening tegenpartij

 • Informatiedoublet: steun voor alle ongeboden kleuren en de kracht van een openingsbod.
 • Sprongvolgbiedingen: intermediate (10-14 pt zeskaart).
 • 1SA-volgbod 2e hand: 15-18 pt. en dekking. Antwoorden als na 1SA-opening.
 • 1SA-volgbod 4e hand: 10-14 pt. en geen alternatief. Antwoorden natuurlijk.
 • Na preëmptieve opening: informatiedoublet t/m 4H.

Overige conventies

 • Vierde kleur forcing
 • Reverse biedingen
 • Negatief doublet t/m 2 S
 • 1 H/S – 4 C/D: splinterbod (singleton, 11-13 pt)

Slemconventies

 • Controlebiedingen (gemengd)
 • Gerber (4 C na 1/2 SA azenvragen)
 • Blackwood (4SA). Antw: 5C: 0/4, 5D: 1, 5H: 2, 5S: 3.

Uitkomen

 • Kleintje belooft plaatje.
 • Hoogste van een serie (van VB10 met de V).
 • Hoogste van een doubleton.
 • Een na hoogste van een waardeloze drie- of vierkaart.

Signaleren

 • Voorspelen partner: hoog-laag aansignaal
 • Voorspelen leider: hoog-laag even aantal
 • Bij niet bekennen: laag is afsignaal
 • Kleurpreferentiesignaal: tegen troef vraagt hoge kaart om hoogst overgebleven kleur, lage om laagst overgebleven kleur