• Stel u hulpvaardig op ten opzichte van nieuwkomers. Nieuwe spelers hebben het – en u zult zich dat misschien herinneren vanuit de tijd toen u begon – niet gemakkelijk bij hun eerste stappen op StepBridge. Het bieden en spelen via de computer is anders, je ziet de mensen niet en dan zijn er ook nog allerlei geschreven en ongeschreven regels waar je blijkbaar aan moet voldoen.
  • Heet uw medespelers welkom aan het begin van elke ronde.
  • Zorg dat u een ingevulde systeemkaart heeft zodat u aan het begin van elke ronde met uw partner kunt afspreken welke kaart u speelt.
  • Toon respect voor uw partner en tegenstanders.
  • Laat ongevraagd commentaar achterwege.
  • Geen overtollig gebruik van leestekens en hoofdletters. !!!!!!!!WAT DOE JE NOU!!!!!!!!!. Dit soort uitlatingen zijn zeer onplezierig en komen agressief over.
  • Wees een sportief verliezer en verlaat niet vroegtijdig de tafel als een slechte score dreigt.
  • Alerteer conventionele biedingen en voorzie de biedingen ongevraagd van uitleg.
  • Prijs uw partner als hij/zij iets goeds doet en vergeef hem/haar zijn fouten. Hij/zij zal daardoor zeker minder fouten gaan maken.
  • Treur niet over een of meerdere slechte spellen; het bridgeleven start opnieuw na ieder spel.
  • Natuurlijk, ergernisjes zijn er altijd tussen mensen. Daar moeten we niet kleinzerig over doen. Maar echt kwetsend gedrag, zoals “Partner, je kunt er niks van. Stakker!”, dat is een overtreding van de gedragsregels en daarvan kunt u het beste maar melding maken bij arbiter@stepbridge.nl. Op die manier kunnen ‘rotte appels’ aangepakt worden en blijft StepBridge een plezierige omgeving om digitaal een kaartje te leggen. Ook met vreemden