Welkom bij StepBridge! We hopen dat deze snelstartgids voor u het begin is van vele uren stepplezier samen met andere StepBridgers.

Prettige sfeer

Het is veel belangrijker dat u weet hoe u zich op StepBridge gedraagt, dan dat u van te voren precies weet hoe het programma werkt. Bij StepBridge speelt u altijd met andere mensen die ook vanaf hun eigen PC of tablet aan het bridgen zijn. Vaak spelen mensen met partners waar ze normaal niet mee spelen (gelegenheidspartners). Om dit gezellig te houden zijn afspraken nodig.

Daarom eerst enkele tips om het bridgen gezellig te houden:

 1. Groet uw medespelers als u aan tafel komt. Als niemand wat zegt en direct met spelen begint, gaat de sfeer er snel af, en kunt u net zo goed met robots gaan bridgen.
 2. Als u met een gelegenheidspartner speelt, geef dan geen kritiek of ‘bridgeles’. Niemand gaat beter spelen van commentaar en het verpest de sfeer. Als u vindt dat uw partner iets anders had moeten doen, dan kunt u dat beter voor zich houden en hopen op meer succes bij het volgende spel. Overigens is overmatige kritiek ook niet toegestaan, en kunnen spelers worden uitgesloten van StepBridge als ze zich hier regelmatig aan schuldig maken. Zie StepBridge Arbiter.
 3. Gebruik de berichtenbalk om op een prettige manier te communiceren met uw medespelers. Actie is reactie, en als u uw best doet, doet de ander dat vaak ook. Gebruik in ieder geval nooit onnodig veel leestekens/hoofdletters. Een kreet als “WAT DOE JE NU???!!!” komt agressief over.
 4. Maak altijd een in gang zijnd spel af en stop niet tijdens een ronde. Ook al gaat het niet naar uw zin, u dient altijd de ronde waaraan u begonnen bent af te maken. Elke QuickStep ronde bestaat uit 3 spellen, en die ronde dient u af te maken. Heel incidenteel kunt u door externe omstandigheden plotseling moeten stoppen, maar meld dit dan aan uw medespelers voordat u vertrekt.
 5. Wees tolerant! Bij StepBridge spelen duizenden bridgers met elkaar, waarbij men elkaar meestal niet van te voren kent. De spelregels zijn uiteindelijk leidend in wat wel en niet mag aan tafel, maar omdat niet iedereen de spelregels volledig kent, is het belangrijk dat u welwillend bent als iets niet helemaal gaat zoals u het verwacht.

Starten met StepBridge

U kunt StepBridge op elke moderne PC (Windows, Mac of Linux) of tablet spelen. U kunt zich hier aanmelden. Instructies om StepBridge te installeren op uw PC of tablet vindt u hier. Als u zowel een PC als een tablet heeft, dan raden we u aan om te beginnen met de PC.

Heeft u een iPad, Android tablet of wilt u spelen met de webversie? Deze snelstartgids behandelt het spelen van StepBridge op een computer. Klik hier voor de handleiding spelen op een tablet.

Nadat u uw spelersnaam en wachtwoord heeft ontvangen en de installatie heeft voltooid, kunt u StepBridge starten. Om StepBridge te starten, dubbelklikt u op het icoontje met de naam StepBridge op uw bureaublad. Het icoontje heeft het uiterlijk van een hand met speelkaarten. U kunt StepBridge ook starten vanaf het Windows Startmenu. Klik Start, ga naar Programma’s en klik op StepBridge.

Nadat u StepBridge heeft gestart, wordt het inlogscherm getoond. Klik op “Voeg toe” om een lidmaatschap aan te maken, en typ uw naam en wachtwoord, en sluit af met OK. Klik vervolgens op “Inloggen”. Nadat u bent ingelogd, bevindt u zich in de lobby. De lobby is de verzamelplaats voor alle spelers die niet aan een tafel zijn.

Overzicht tafels

Direct na het inloggen ziet u het overzicht van tafels. In het overzicht worden alle tafels waarop wordt gespeeld getoond, inclusief de lobby die altijd bovenaan staat. In de meest linker kolom van het overzicht staan alle tafelnamen. De tafelnaam is de naam van de speler die de tafel op dat moment beheert.

De overige kolommen in het overzicht tonen:

 • Type: de spelvorm aan de tafel (Paren, Butler of Viertallen)
 • Mode: competitie (C) of recreatief (R) (zie competitie)
 • Niveau: het niveau van de spelers die mee kunnen doen (zie competitie)
 • Spelers: het aantal spelers aan de tafel
 • Totaal: het aantal aanwezigen aan de tafel
 • F5: indicatie of het ongedaan maken van een bieding softwarematig wel of niet mogelijk is
 • Label: vrije ruimte in te vullen door de beheerder van de tafel

Tip: Door “Top” aan te vinken in het hokje dat zich rechtsonder in het tafelvenster bevindt, blijft het overzicht van tafels altijd boven het hoofdscherm.

Tip: Als u niet alle kolommen kunt zien, dan kunt u het tafelvenster vergroten door te klikken op de rechterrand van het venster, de linkermuisknop ingedrukt houden en te “slepen” totdat het venster de gewenste grootte heeft.

Beginnen met spelen (QuickStep)

De meeste StepBridgers schrijven zich in om te spelen via QuickStep. Door gebruik te maken van QuickStep, hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar een partner/tegenstanders, maar regelt StepBridge dit voor u. Meedoen met QuickStep is zeer eenvoudig; in een paar klikken doet u mee. Als u het tafeloverzicht sluit, ziet u op het hoofdvenster een kader met QuickStep. Onderin ziet u twee knoppen. U kunt kiezen tussen individueel inschrijven of inschrijven met een vaste partner.

Een QuickStep ronde duurt altijd 3 spellen, die u verplicht afmaakt. Na 3 spellen krijgt u automatisch nieuwe medespelers. U kunt er tijdens de ronde ook voor kiezen om met uw partner of tegenstanders verder te spelen. Voor een gedetailleerde beschrijving van QuickStep, klik hier.

Tafelbridge

Als u geen gebruik wil maken van QuickStep om uw tafelgenoten te kiezen, kunt u zelf een tafel starten of aansluiten bij een bestaande tafel (dit wordt ook uitgelegd in het filmpje hiernaast, gemaakt door de BridgeBond). Open het tafeloverzicht en klik op een tafelnaam. In het rechterdeel van het overzicht worden de spelers, bezoekers en toeschouwers getoond. Als u een tafel wilt betreden klikt u op “Ga naar”. U betreedt de tafel altijd als bezoeker (u ziet dan geen kaarten). om toeschouwer te worden, kunt u dubbelklikken op het midden van de tafel (of via het menu).

Indien u een tafel betreedt waar een stoel vrij is, kunt u aan de aanwezigen aan de tafel vragen of u kunt gaan zitten. Het wordt door veel spelers als onbeleefd ervaren als u zomaar zonder het te vragen plaatsneemt. Soms wacht men op een specifieke speler, of wil men eerst kijken of systeemkaarten bij elkaar aansluiten. Om te vragen of u kunt gaan zitten, tikt u de vraag in achter “Bericht:” onder in het scherm, en sluit u af met ENTER. U ziet uw vraag toegevoegd worden in het berichtenvenster, voorafgegaan door uw naam, zodat iedereen weet dat u de afzender bent.

Als u welkom bent om te spelen aan de tafel, dubbelklikt u op een vrije stoel om plaats te nemen. Hetzelfde resultaat bereikt u door in het menu “Locatie” voor “Zit” te kiezen. Zodra alle stoelen bezet zijn, kan het spel beginnen.

Tip: Wij adviseren om in het begin eerst een aantal keren aan een Recreatietafel te spelen, zodat u rustig kunt wennen aan het spelen op StepBridge. Recreatietafels zijn bedoeld voor spelers van elk niveau.

Toernooien, drives en clubcompetities

Naast QuickStep en tafelbridge, kunt u bij StepBridge dagelijks meedoen aan drives/toernooien. Daarnaast organiseren we regelmatig drives of competities met een speciaal tintje, waarvoor deelname meestal gratis is. Ook kunt u meedoen aan een clubcompetitie als u lid bent van een bridgeclub die de clubcompetitie ook op StepBridge aanbiedt (informeer hierover bij uw eigen bridgeclub). Voor de toernooien hebben we een aparte pagina met instructies.

Bieden en spelen

Systeemkaart kiezen

Iedere speler op StepBridge heeft de mogelijkheid een eigen systeemkaart te maken. Door op de naam van een speler te dubbelklikken kunt u zijn/haar systeemkaart bekijken. U kunt uw eigen systeemkaart invullen door op uw eigen naam te dubbelklikken.

Voordat u kunt spelen, dient u met uw partner overeen te komen welke systeemkaart u samen gaat spelen. U kunt de kaart van uw partner bekijken en overleggen via de berichtenbalk. Als u de kaart van uw partner gaat spelen, klikt u op “Accepteer”. Als uw partner uw kaart gaat spelen, dient hij/zijn op “Accepteer” te klikken.

Het bieden

De speler wiens naam/stoel blauw oplicht is aan de beurt om een bod te doen. Als u aan de beurt bent om een bod te doen verschijnt het biedbakje vanzelf op uw scherm. Indien u het biedbakje wilt verplaatsen, zie de tip aan het eind van deze paragraaf. U doet een bod door het door u gewenste bod aan te klikken en op “OK” te drukken.

Als u een conventioneel bod doet dat gealerteerd moet worden, drukt u op “OK + Alert”. Bij StepBridge alerteert u uw eigen biedingen en niet die van uw partner (zie spelregels). Bij een gealerteerd bod komt in het biedoverzicht achter uw bod een sterretje dat wél voor u en uw tegenstanders, maar niet voor uw partner zichtbaar is.

Het spelen

Het bijspelen van kaarten is nog eenvoudiger: wanneer u aan de beurt bent licht u naam/stoel weer blauw op en u klikt op de kaart die u wilt bijgooien. Wanneer u de laatste slag nogmaals wilt zien, klik dan op het midden van de tafel (of menu: Spelen->Bekijk laatste slag).

Tip: U kunt onder “Club” kiezen voor “Opties”. Hier kunt u zelf aangeven of u al dan niet geluid wil hebben, hoe de volgorde van de kaarten worden getoond, en nog een aantal andere zaken.

Tip: De schermen die StepBridge toont tijdens het spelen, zoals het biedbakje en het biedoverzicht, kunnen allemaal verplaatst worden. Dit is noodzakelijk indien het biedbakje of een ander scherm uw kaarten bedekt. Om een scherm te verplaatsen: 1) klik op de blauwe bovenrand met de linker muisknop, 2) houd de muisknop ingedrukt, 3) zet het scherm op de goede plek, en 4) laat de muisknop los.

Resultaten

Na afloop van het spel wordt rechtsboven het resultaat getoond van het zojuist gespeelde spel. In het balkje boven het berichtenvenster wordt, behalve de score op het laatst gespeelde spel ook de gemiddelde score weergegeven. De gemiddelde score is uw gemiddelde van alle aan deze tafel behaalde scores (de tafelbeheerder kan deze score op elk moment wissen, wat geen invloed heeft op uw competitieresultaten).

Tevens ziet u na afloop van het spel het venster “Spelresultaten”: u kunt binnen dit overzicht kiezen tussen drie tabs:
• Tab 1 toont de gespeelde en opgevraagde spellen sinds u ingelogd bent
• Tab 2 de scores die anderen hebben gehaald op het spel dat op tab 1 is geselecteerd
• Tab 3 het volledige speloverzicht van het spel dat op tab 2 is geselecteerd.

Het overzicht van resultaten verdwijnt weer zodra het uw beurt is te bieden in het volgende spel. Om het overzicht weer terug te roepen kiest u binnen het “Overzicht” menu voor “Spelresultaten”. In het menu “Overzicht” ziet u ook “Competitieresultaten”, hier worden alle door u gespeelde spellen en bijbehorende scores genoteerd. Na 30 spellen wordt de stand bepaald en kunt vervolgens degraderen of promoveren (zie competitie).

Tip: Indien u wilt voorkomen dat het resultatenscherm weer verdwijnt, zet u een vinkje in het vakje “Top” rechtsboven in het scherm.

Contacten

U kunt een contactenlijst opbouwen van spelers die u ontmoet op StepBridge. U kunt dan bij het inloggen al zien of deze spelers ook aanwezig zijn en aan welke tafel zij zitten. Door in het hoofdmenu te kiezen voor “Overzicht” en vervolgens “Contacten” krijgt u het contacten overzicht op het scherm. U kunt het contacten overzicht vergroten, verkleinen en verplaatsten, zodat het nooit in de weg staat tijdens het spelen.

U voegt nieuwe contacten toe door op de naam van de betreffende speler met uw rechter muisknop te klikken en te kiezen voor “Toevoegen aan contacten”. Als alternatief kunt u ook de identiteit van een speler openen (dubbelklik op de naam van de speler), en de speler toevoegen met de daar aanwezige knop. Het is dus uitsluitend mogelijk spelers toe te voegen die online zijn.

U kunt per speler een aantal eigenschappen meegeven. Allereerst kunt u een cijfercode van 0 t/m 9 aan de speler meegeven. U kunt deze code gebruiken om spelers op een door u te bepalen methode te catalogiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw favorieten de code 1 geven, uw clubgenoten de code 2 en de spelers met wie u liever niet meer speelt de code 9. De contacten worden standaard gesorteerd op code, waarbij de spelers die online zijn altijd eerst worden getoond.

Naast de cijfercode kunt u per speler aangeven of u een geluidssignaal wilt horen bij binnenkomst/vertrek van de speler en of u een bericht wilt zien bij binnenkomst/vertrek van de speler. Waarschijnlijk wilt u deze opties alleen bij uw topfavorieten allemaal aanzetten. Bij een lange lijst met contacten wordt het al snel storend als u bij alle contacten alle geluids- en berichtenopties aanzet.

StepBridge Arbiter

Vrijwel iedereen speelt op StepBridge om een leuke tijd te hebben. Tegelijkertijd is bridge een competitief spel, en is het vaak lastig om te spelen met een onbekende partner (vaak van verschillend niveau). Daarnaast kan men op StepBridge alleen communiceren met het toetsenbord (en dat is voor de een makkelijker dan voor de ander).

Deze omstandigheden maken het noodzakelijk dat deelnemers zich constructief en tolerant naar elkaar opstellen. Ongevraagd bridgeles geven bederft de sfeer, en van kritiek gaat niemand beter spelen. Zie de alinea “prettige sfeer”  bovenaan deze gids voor tips om het spelen prettig te houden.

Om die reden is de constructieve opstelling die we van deelnemers verwachten niet vrijblijvend, maar opgenomen in zowel de voorwaarden als de spelregels van StepBridge. Iedereen dient zich hier aan te houden, en bij overtredingen kunnen sancties worden opgelegd.

Als u aan tafel zit met een deelnemer die duidelijk sfeerbedervend bezig is, dan kunt u dit melden bij de StepBridge Arbiter. De Arbiter kan via de StepBridge logbestanden exact terugzien wat er aan uw tafel gebeurd is, en de nodige acties ondernemen. Een speler die voor het eerst een overtreding maakt, krijgt meestal alleen een waarschuwing. Bij meerdere overtredingen volgen zwaardere sancties, wat uiteindelijk kan leiden tot uitsluiting van StepBridge.

Het melden van een incident kan via het StepBridge Portaal. Log in op het portaal en klik in het linker menu op “Incident melden”.

Programma afsluiten

Als u wilt StepBridge wilt verlaten, kunt u in het menu “Club” kiezen voor “Afsluiten”, of een enkele keer klikken op het kruisje rechtsboven in het hoofdscherm. U verlaat dan de club en het programma wordt afgesloten.

Tot slot

Wij hopen dat deze snelstartgids u op de goede weg zal helpen bij uw verkenning van StepBridge. Mocht u desondanks nog vragen hebben, maail dan naar klantenservice@stepbridge.nl. Daarnaast kunt uw medespelers om hulp vragen; veel spelers vinden het leuk om te helpen.

Wij wensen u veel speelplezier op StepBridge!