Iedereen die een account heeft bij StepBridge kan meedoen aan de competitie. Er zijn geen extra kosten aan verbonden en er is geen aparte inschrijving voor nodig.

Spelers beginnen in principe op niveau 1 voor zowel paren als butler, maar gevorderde spelers kunnen zich eenmalig hoger laten inschalen. Door te promoveren kunt u zich opwerken naar een hoger niveau. Omdat StepBridge voortdurend nieuwe leden krijgt, waarvan de meesten beginnen op niveau 1, is het iets makkelijker gemaakt om te promoveren dan om te degraderen. Dit garandeert een redelijke doorstroom van de lagere naar de hogere niveaus.

Om mee te spelen in de competitie dient u te spelen aan een competitietafel. U herkent een competitietafel aan de ‘C’ van competitie in de kolom ‘Mode’ in het overzicht van tafels. De ‘R’ in deze kolom staat voor recreatief; als u aan een recreatieve tafel speelt tellen uw scores niet mee voor de competitie.

In het tafeloverzicht ziet u ook een kolom met de titel ‘Niveau’. Hierin wordt aangegeven wat het minimum en maximum niveau is dat de aan de tafel wordt geaccepteerd. Dit niveau wordt ingesteld door degene die de tafel start. U kan alleen spelen aan de betreffende tafel als uw niveau valt binnen de aangegeven waarden. Bovenin het scherm staat uw spelersnaam met daarachter uw niveau. Voor paren en butler gelden twee onafhankelijke niveaus. Indien aan een tafel een niveauverschil bestaat tussen de twee paren, worden de behaalde scores gecompenseerd op basis van dit verschil (zie ‘Parameters’).

De tussenstand van de competitie kunt u bekijken door te kiezen voor ‘Competitie Resultaten’ in het ‘Overzicht ‘ menu. De score op een spel wordt berekend als een spel precies 21 keer is gespeeld. Het maakt dus niet uit of u de eerste of de laatste bent die een spel speelt, het wordt altijd met hetzelfde aantal spellen vergeleken. Na 30 spellen worden uw scores geëvalueerd en begint de lijst met resultaten opnieuw. Indien u online bent op het moment dat uw scores worden geëvalueerd, wordt u meegedeeld wat het resultaat is (promotie, degradatie of handhaving).

Omdat StepBridge voortdurend nieuwe leden krijgt, die allemaal beginnen op niveau 1, is het iets makkelijker gemaakt om te promoveren dan om te degraderen. Dit garandeert een redelijke doorstroom van de lagere naar de hogere niveaus.

Parameters

De parameters voor de StepBridge competitie zijn momenteel:

  1. Evaluatie van de resultaten vindt plaats over 30 spellen.
  2. In paren vindt degradatie plaats bij een gemiddelde van 46% of lager.
  3. In paren vindt promotie plaats bij een gemiddelde van 54% of hoger.
  4. In butler vindt degradatie plaats bij een gemiddelde van -0,75 IMP of lager.
  5. In butler vindt promotie plaats bij een gemiddelde van 0,75 IMP of hoger.
  6. Indien er niveauverschil bestaat tussen twee paren vindt er compensatie plaats.
  7. In paren is de compensatiefactor 0,60% per punt totaal niveauverschil.
  8. In butler is de compensatiefactor 0,07 IMP per punt totaal niveauverschil.

Voorbeeld 1 (paren):
Op NZ zitten spelers van niveau 1 en niveau 6. Op OW zitten spelers van niveau 2 en niveau 3. Het niveauverschil is (1+6)-(2+3)= 2. Dus NZ krijgen bij hun evaluatie bij elke score een aftrek van 1,2% en OW krijgen bij hun evaluatie bij elke score een bijtelling van 1,2%.

Voorbeeld 2 (butler):
Op NZ zitten spelers van niveau 1 en niveau 6. Op OW zitten spelers van niveau 2 en niveau 3. Het niveauverschil is (1+6)-(2+3)= 2. Dus NZ krijgen bij hun evaluatie bij elke score een aftrek van 0,14 IMP en OW krijgen bij hun evaluatie bij elke score een bijtelling van 0,14 IMP.

Veel gestelde vragen over de competitie

1. Waar kan ik mijn eigen niveau zien?
Bovenin het beeldscherm ziet u uw spelersnaam met daarachter uw niveau. Ook kunt u bovenaan op uw systeemkaart uw niveau bekijken.

2. Hoe kan ik promoveren?
Om te promoveren dient u aan een competitietafel minimaal 30 spellen te spelen. Zodra deze 30 spellen 21 keer gespeeld zijn wordt geëvalueerd of u promoveert, degradeert of zich handhaaft. U wordt geëvalueerd op basis van de score nadat het spel 21 keer is gespeeld, wat niet dezelfde score hoeft te zijn als de score die u direct na het spelen van het spel heeft gekregen.

Voor paren geldt dat u promoveert met een gemiddelde boven de 54% en degradeert met een gemiddelde onder de 46%. Voor butler geldt dat u promoveert met een gemiddelde boven de 0,75 IMP en degradeert met een gemiddelde onder de -0,75 IMP.

3. Worden de scores individueel of per paar berekend?
U haalt uw scores als paar, dus uw partner krijgt altijd dezelfde score als u. Maar de scores worden individueel geëvalueerd, dus u kunt zonder problemen 15 spellen spelen met de ene partner en 15 spelen met de andere partner en dan promoveren (of degraderen als het tegen zit).

4. Moet ik 30 spellen in één keer spelen om mee te doen voor de competitie?
Er is geen tijdslimiet aan de scores die u voor de competitie behaalt. U kunt elke dag een spel spelen of 30 spellen in één keer, voor de competitie maakt dit niets uit.

5. Wat gebeurt er als ik meer dan 30 spellen voor de competitie heb gespeeld?
Omdat de spellen pas geëvalueerd worden als ze uitgespeeld zijn, is het heel goed mogelijk dat u meer dan het benodigde aantal spellen heeft gespeeld op het moment dat wordt bekeken of u promoveert, degradeert of zich handhaaft. Deze spellen blijven meetellen in een volgende evaluatie. Indien u bent gepromoveerd of gedegradeerd, wordt de compensatiefactor overeenkomstig aangepast. Voorbeeld: u speelt 50 spellen op niveau 1 en nadat 30 spellen zijn uitgespeeld blijkt dat u bent gepromoveerd. De overige 20 spellen worden dan geëvalueerd alsof u ze op niveau 2 heeft gespeeld (dit geldt alleen voor u, niet voor uw oorspronkelijke tafelgenoten).

6. Hoe kan ik zien of mijn scores zijn geëvalueerd?
Als u ingelogd bent bij StepBridge op het moment dat uw scores worden geëvalueerd, krijgt u hier een melding van inclusief het behaalde percentage. Als u niet ingelogd bent tijdens de evaluatie van de scores kunt u alleen door een niveauverandering zien of uw niveau is gewijzigd. Ook kunt u via F8 uw competitieresultaten oproepen. Met de toetsen >> – << kunt u bladeren. U kunt zich op de website ook aanmelden om uw competitie resultaten per e-mail te ontvangen, ga hiervoor naar de betreffende aanmeldpagina.

7. Ik wil mijn niveau laten aanpassen, kan dat?
Nieuwe leden kunnen per email een verzoek indienen om op een hoger niveau te beginnen. Voor leden die al meer dan 300 spellen hebben gepeeld is het in principe niet mogelijk om het niveau te laten aanpassen, of dit nu naar beneden is, of naar boven. De reden hiervoor is dat de StepBridge competitie en de bijbehorende compensatie op die manier zo eerlijk mogelijk is. Slechts bij hoge uitzondering kan hier van worden afgeweken.

8. Kan een speler de tafel verlaten om een slechte score te vermijden?
De score van een spel wordt op naam gezet van de laatste speler die aan tafel zat op het moment dat het laatste bod van het spel werd gedaan. Dus het heeft geen enkele zin om tijdens het afspel een tafel te verlaten om een slechte score te voorkomen. Als een nieuwe speler de hand overneemt van iemand die de tafel tijdens het afspel heeft verlaten, gaat het resultaat van het spel naar de oorspronkelijke speler.

9. Hoe kan het dat ik bij mijn gecompenseerde score negatieve percentages en percentages boven de 100% tegenkom?
De compensatie bij StepBridge heeft als doel om met spelers van verschillend niveau door elkaar heen te spelen terwijl iedereen gelijke kansen op promotie heeft. Om die reden krijgen spelers van een hoger niveau een handicap toegedeeld, en spelers van een lager niveau een bonus toegedeeld. Deze bonus of handicap wordt bij StepBridge compensatie genoemd.

Als een parenscore wordt gecompenseerd, dan kan de gecompenseerde score niet meer worden gezien als een percentage. De reden dat er toch een %-teken achter de gecompenseerde score staat, is dat dit de score minder abstract maakt. Maar feitelijk is dit dus onjuist en mag er niet worden gesproken over een percentage. In werkelijkheid is de gecompenseerde score een volledige arbitrair getal dat wordt gebruikt in context met de promotie- en degradatieregels. We hadden bijvoorbeeld net zo goed de gecompenseerde score kunnen bepalen door eerst 8321 (een willekeurig getal) bij elke score op te tellen, en dan pas de compensatie toe te passen. Op die manier zou de suggestie van de relatie met percentages niet meer aanwezig zijn.