Artikel 1 – Reglementering

 1. Op StepBridge toernooien geldt het StepBridge competitiereglement en daarmee dus ook de algemene voorwaarden, de StepBridge spelregels en de StepBridge alerteerregeling.

Artikel 2 – Speltechnische leiding

 1. De speltechnische leiding bij toernooien is in handen van nader aan te wijzen wedstrijdleiders (WL’s).

Artikel 3 – Spel- en gedragsregels

 1. Deelnemende paren moeten over een ingevulde systeemkaart beschikken en zij moeten aan het begin van elke ronde aangeven welk systeem zij spelen.
 2. Conventionele biedingen en biedingen die mogelijk zonder uitleg niet begrepen worden door een tegenstander, dienen te worden gealerteerd en ongevraagd te worden uitgelegd. Zie ook de StepBridge alerteerregeling.
 3. Men mag het spel niet onnodig vertragen; ook niet door over het voorgaande spel te discussiëren.
 4. Men mag niet weigeren tegen tegenstanders te spelen. Men mag in een individueel toernooi geen partner weigeren. Dit geldt ook als het onderlinge contact tussen spelers op StepBridge competitie door de StepBridge Arbiter is beperkt.
 5. Men mag niet zonder toelichting weigeren te spelen met een partner die is toegewezen via de AutoMatch (automatisch gekoppelde partner als men zich zonder partner heeft ingeschreven).

Artikel 4 – Deelnemen

 1. Deelnemers schrijven zich individueel in of als paar, op de wijze die is voorgeschreven door de toernooiorganisatie. Informatie hierover en over andere praktische gegevens aangaande StepBridge-toernooien vindt u hier. Voor een toernooi kan inschrijfgeld worden gevraagd. Inschrijfgeld wordt betaald in de vorm van deelnamepunten.
 2. Deelnemers die voor een toernooi zijn ingeschreven, kunnen deze inschrijving annuleren op de wijze die is voorgeschreven door de toernooiorganisatie.
 3. Bij annuleren voordat het toernooi is gestart, worden geen kosten voor het toernooi in rekening gebracht.
 4. Annuleren is niet mogelijk als het toernooi eenmaal is begonnen.
 5. De organisatie kan aanvullende of vervangende  voorwaarden stellen om te mogen deelnemen..
 6. Men mag niet deelnemen als er een reëel risico bestaat dat men het toernooi niet kan afmaken.
 7. In gevallen van overmacht kan het gebeuren dat men moet stoppen met spelen. Dan moet men de WL waarschuwen. In deze gevallen wordt nooit restitutie verleend.
 8. Als men deelneemt en stopt met spelen voordat het toernooi is afgelopen zonder de WL hiervan op de hoogte te stellen of als men zich vaker dan redelijk is beroept op overmacht, kan het recht op deelname aan toekomstige toernooien worden beperkt.

Artikel 5 – Invallers

 1. Invallers (individueel of als paar) kunnen deelnemen op verzoek van de Wedstrijdleider.
 2. Invallers zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.
 3. De WL zorgt ervoor dat de invaller kan deelnemen.
 4. Een invaller dingt niet mee naar plaatsingsrechten.
 5. De speler die men in een parentoernooi vervangt, ontvangt eventueel gewonnen prijzen en eventueel verworven plaatsingsrechten, ongeacht het aantal spellen dat de speler heeft gespeeld.
 6. Een invaller die een speler vervangt, moet plaatsmaken voor de oorspronkelijke speler zodra deze beschikbaar komt maar pas nadat de lopende hand is afgerond.

Artikel 6 – Technische storingen

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor een correcte werking van zijn apparatuur en zijn Internet connectie. Zie verder het StepBridge competitiereglement.
 2. Voor generieke, grootschalige storingen gelden de voorwaarden zoals beschreven in het StepBridge competitiereglement.

Artikel 7 – De Wedstrijdleider en arbitrages

 1. Spelers kunnen verzoeken om assistentie van een WL in het berichtenvenster van StepBridge.
 2. Een verzoek om arbitrage kan tot enkele ogenblikken na afloop van de wedstrijd in behandeling worden genomen.
 3. Spelers zijn verplicht om vragen van een WL kort en bondig te beantwoorden en zich te beperken tot het geven van feitelijke informatie.
 4. De StepBridge arbiter zal meldingen van spelers naar aanleiding van incidenten op toernooien waar een online WL aanwezig is, in het algemeen niet behandelen (maar zie artikel 9 – protesten).

Artikel 8 – Tijdoverschrijding

 1. Op StepBridge toernooien geldt de tijdregeling die is beschreven in het StepBridge competitiereglement.
 2. Het is niet toegestaan een spel opzettelijk te vertragen.

Artikel 9 – Protesten

 1. Een deelnemer mag in protest gaan tegen een beslissing van de WL aan de eigen tafel. Men moet binnen 1 minuut na het verstrijken van de officiële speeltijd het voornemen om in protest te gaan melden bij de WL.
 2. Protesten worden afgehandeld door de StepBridge arbiter.
 3. Men moet binnen een dag nadat de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt is, het protest indienen bij Arbiter@StepBridge.nl. De email moet de volgende gegevens bevatten:
  – Spelnummer, deelnemers spelverdeling en spelverloop.
  – De arbitrage: wie riep WL, waarom is de WL geroepen, wat was de beslissing van de WL.
  – Het bezwaar tegen de beslissing van de WL.
 4. Alleen als de speler een belang heeft bij het wijzigen van een uitslag als gevolg van een arbitrage, kan de toernooiuitslag worden gewijzigd. Een speler heeft belang bij het wijzigen van de uitslag als dit  impact heeft of impact zou kunnen hebben op het winnen van een prijs en/of plaatsing voor een volgende ronde.

Artikel 10 – Terugnemen van miskliks in de bieding

 1. Een misklik is een bieding die de speler niet bedoelde te doen op het moment van bieden. Het is altijd een mechanische fout, vergelijkbaar met een plakkend biedkaartje.
 2. Een bieding die de speler niet wil doen maar die door een vergissing of een black-out of onoplettendheid verkeerd is gedaan is geen misklik. Bijvoorbeeld passen op een cuebid in een situatie dat men besluit dat het geen slem is.
 3. Een misklik in de bieding mag worden teruggenomen als de partner  nog geen bieding (bod, pas, doublet of redoublet) heeft gedaan. Als partner een bieding heeft gedaan mag een misklik nooit worden teruggenomen.
 4. Miskliks tijdens het spelen mogen nooit worden teruggenomen.
 5. Een speler die een misklik heeft tijdens het bieden kan verzoeken de bieding terug te nemen door via F5 de WL te ontbieden. De speler moet er zelf voor zorgen dat de partner geen bieding doet. De WL beoordeelt of er sprake is van een misklik als bedoeld in.  Als de WL is overtuigd dat het een misklik is en de partner heeft nog geen bieding gedaan, dan laat de WL de bieding terugnemen evenals een eventuele bieding van de linker tegenstander van de misklikker.
 6. Alleen als de WL kan vaststellen dat het nagenoeg uitgesloten is dat de bieding fout was door  een vergissing (verandering van gedachten, black-out of onoplettendheid), zal ongedaan maken worden toegestaan.
 7. Alle informatie die voortvloeit uit de ingetrokken bieding van de linker tegenstander van de misklikker, is ongeoorloofd voor het partnership van de misklikker en geoorloofd voor diens tegenstanders.