De basis voor de alerteerrichtlijnen van StepBridge is de actuele alerteerregeling van de Nederlandse Bridge Bond. Op dit moment is dat die van september 2009. Meer informatie vindt u hier. Bij die regeling is ook een goede toelichting beschikbaar.

In afwijkingen hiervan geldt dat op StepBridge kunstmatige (conventionele) biedingen ook boven 3SA-niveau gealerteerd moeten worden.

Er zijn op StepBridge twee systemen alerteervrij. Deze twee systemen zijn:

Als u zo’n systeem heeft afgesproken, dan hoeft u niet te alerteren. Wel moet u voor het begin van het spelen uw tegenstanders vertellen welk systeem u speelt, en ook dat u daarom niet hoeft te alerteren.

Toelichting

Omdat bij StepBridge de partner van de alerteerder de alert en de gegeven uitleg niet ziet, kan men bij StepBridge zonder problemen veel meer alerteren dan bij regulier bridge. Bij StepBridge speelt niet het probleem dat u door alerteren ongeoorloofde informatie kan geven. Daarom is er bij StepBridge geen sprake van het niet mogen alerteren van bepaalde biedingen. Om dezelfde reden moet u op StepBridge ook kunstmatige doubletten en kunstmatige biedingen op vier niveau en hoger alerteren. En zeker op StepBridge geldt: “U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.”