Veelgestelde vragen

Home/Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen2019-01-06T12:20:47+01:00
Hoe gaat StepBridge om met vals spel?2019-04-06T10:56:03+02:00

StepBridge heeft het in haar communicatie naar haar leden niet graag over vals spel. Want vals spel komt niet heel veel voor, en de focus en inspanningen moeten gericht zijn op prettig bridgen in een aangename omgeving. Dat is geen struisvogelpolitiek. In elke sport wordt valsgespeeld, bijvoorbeeld via omkoping of dopinggebruik, maar het overgrote deel van deelnemers is volstrekt eerlijk. En bij (Step-)bridge is dat niet anders.

Hoewel we het in onze communicatie niet vaak hebben over vals spel, nemen we dit onderwerp wel zeer serieus. Ook al komt vals spel relatief niet heel vaak voor, over de jaren heen zijn tientallen spelers veroordeeld voor vals spel. Indien vals spel wordt geconstateerd, wordt de betreffende speler altijd voor een langere periode geschorst en worden behaalde meesterpunten afgenomen (als is deelgenomen aan StepBridge toernooien). Daarnaast wordt in de zwaardere gevallen het dossier van de speler overgedragen aan het Bondsbestuur van de NBB met het verzoek deze te laten behandelen door de Straf en Tuchtcommissie. De Straf en Tuchtcommissie kan besluiten een speler volledig uit te sluiten van alle NBB activiteiten. Deze speler mag dan bij geen enkele aangesloten vereniging nog bridgen, en ook nooit meer meedoen aan een competitie of een onder auspiciën van de NBB georganiseerd toernooi.

Wat is vals spel bij StepBridge? Vals spel houdt meestal in dat een speler de kaarten van de partner kent, en soms ook die van de tegenstanders. Dit is een vorm van (punten-)diefstal, en de ergste overtreding die een bridger kan begaan. StepBridge is geen spelletje zomaar tegen de computer, maar een ontmoeting met echte mensen op een ‘club’ die aangesloten is bij de NBB. Met degelijke praktijken worden dus medespelers direct benadeeld.

Misschien vraagt u zich af hoe iemand die andere handen dan kent. Dat is niet heel ingewikkeld, maar laten we de kat maar niet op het spek binden door alle verschillende trucs hier uit de doeken te doen. In vergelijking met ‘gewoon’ bridge heeft StepBridge het voordeel dat alle acties van spelers worden vastgelegd. Als er gegronde vermoedens zijn van vals spel dan kunnen uit die zogenaamde logbestanden een heleboel spellen van de betrokkenen worden teruggehaald en geanalyseerd door ervaren analytici. Als dan blijkt dat bij die speler minder kansrijke acties altijd, of bijna altijd, tot een goed resultaat leiden dan is dat op een gegeven moment geen toeval meer, en wordt vals spel bewezen geacht. Voor de gemiddelde bridger is het vrijwel onmogelijk om structureel vals te spelen, zonder dat hij door de mand valt bij een dergelijke statistische analyse.

Constateren of er daadwerkelijk sprak is van vals spel vergt een zorgvuldige beoordeling. U heeft zelf ook wel eens meegemaakt dat u een blunder maakte en daardoor een top scoorde. Dat kan gebeuren bij een spel waar de geluksfactor een rol speelt. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat een speler vals spel vermoedt, maar dat de verdachte actie heel goed verklaard kan worden. Soms is het gewoon heel moeilijk om je als speler te verplaatsen in de gedachtenwereld van je tegenstander, zeker als die op een heel ander niveau bridget (wat bij StepBridge vaak voorkomt).

Om bovenstaande redenen is het heel belangrijk dat u bij een vermoeden van vals spel nooit zelf de beschuldiging naar de speler uit, maar dat u uw vermoeden meldt bij de StepBridge Arbiter, zodat die onderzoek kan doen. Het is voor een speler die een legitieme gelukkige actie doet beschadigend en extreem frustrerend om vals beschuldigd te worden, want een speler kan zich daar zelden overtuigend tegen verdedigen. Een andere speler openlijk beschuldigen van vals spel wordt door StepBridge dan ook als een zeer zware overtreding gezien, welke – net als bij geconstateerd vals spel – bestraft wordt met uitsluiting van StepBridge.

 

Hoe meld ik een incident?2020-07-16T18:21:58+02:00

U kunt naar aanleiding van een incident op StepBridge een melding doen. Het kan daarbij zowel gaan om bridge-inhoudelijke incidenten als om incidenten waar het gaat om gedrag.

Om uw melding af te kunnen handelen is het belangrijk dat de gegevens die u aanlevert kloppen. Via de datum, het spelnummer en de naam van de betrokken speler zoekt de StepBridge Arbiter het incident op in de StepBridge logbestanden.

We verzoeken u de melding te doen via het daartoe bestemde formulier op de website:
https://portal.stepbridge.nl/incident

Door gebruik te maken van een meldformulier kunnen we incidenten sneller en accurater afhandelen.

Hoe werkt de tijdregistratie bij toernooien?2019-09-10T13:46:51+02:00

De tijdregistratie houdt in dat voor elke speler de verbruikte tijd wordt bijgehouden tijdens een spel. Als een spel niet meer gespeeld kan worden door het overschrijden van de tijd, dan volgt er een automatische arbitrale score in het nadeel van het “langzaamste” paar. Tijdens een ronde zijn er ook een aantal situaties die niet meetellen in de tijdregistratie (“gratis tijd”), zoals bij aanvang van een nieuw spel en het opengaan van de dummy. Gratis tijd betekent dat gedurende die tijd de klok nog niet loopt, dus als iemand 5 seconden gratis tijd heeft en binnen 8 seconden reageert, dan wordt +3 seconden geregistreerd.

In de volgende situaties is gratis tijd beschikbaar:

 • 10 seconden bij aanvang van een nieuw spel.
 • 10 seconden na opengaan dummy.
 • 10 seconden na een claim.
 • 8 seconden na een “stop” bod.
 • bij een bod: 1 seconde per biedhoogte (dus 4H = 4 gratis seconden).
 • bij een alert: 8 seconden extra (dus 4H* = 4 + 8 = 12 gratis seconden).
Hoe werkt het scorevoorstel als een spel niet wordt afgemaakt?2018-12-12T09:45:50+01:00

Hoewel veelvuldig voortijdig de tafel verlaten hard wordt aangepakt, is het lastig om spelers die incidenteel de tafel verlaten als een slechte score dreigt, effectief aan te pakken. Als de melding van weglopen bij de arbiter binnenkomt, is de score al lang verwerkt, en heeft evaluatie voor promotie/degradatie al plaatsgevonden. Ook al wordt zo een speler gewaarschuwd, of krijgt hij een sanctie, dan nog blijft het onbevredigend voor de tegenstanders dat een goede score door de neus is geboord.

Voor dit probleem heeft StepBridge een oplossing in de vorm van een scorevoorstel. Als u QuickStep speelt en een speler de tafel verlaat tijdens het afspelen (dus na de bieding), waardoor het spel niet kan worden afgemaakt, dan bepaalt StepBridge wat het resultaat zou zijn geweest. StepBridge bepaalt dit resultaat op basis van het best mogelijke afspel en de best mogelijke verdediging met open kaarten, vanaf de laatst gespeelde kaart (ook wel “Double Dummy Analyse” genoemd).

Omdat het resultaat dat door StepBridge wordt bepaald in sommige gevallen juist een beter dan normale score zou opleveren voor de weglopende partij, wordt het resultaat gepresenteerd als een voorstel. U kunt het voorstel accepteren of ervoor kiezen het spel te annuleren (de keuze van de tegenstander die het eerst reageert, telt voor het hele paar).

Dit voorstel is niet alleen een oplossing voor situaties waarbij een speler wegloopt om een slechte score te vermijden, maar ook bij situaties waarbij een speler om andere redenen de tafel voortijdig moet verlaten. Spelers kunnen dan beoordelen of het scorevoorstel realistisch is, en zo ja, dit voorstel accepteren. Onze oproep is om zoveel mogelijk te kiezen voor het voorgestelde resultaat, tenzij er een goede reden is om dit niet te doen (bv. als er nog een belangrijke beslissing moet worden genomen die bepalend is voor het resultaat).

Kan ik voorkomen ingedeeld te worden met een bepaalde speler bij QuickStep?2018-12-07T14:56:38+01:00

Via uw contactenlijst kunt u voor maximaal 5 spelers aangeven dat u niet met deze spelers wil worden ingedeeld. StepBridge zorgt er dan voor dat u niet meer aan tafel komt te zitten met een van deze spelers (ook niet als tegenstander).

Om aan te geven dat u niet meer wil worden ingedeeld met een bepaalde speler, opent u uw contactenlijst en voegt u de betreffende speler toe (of klikt u met rechts op een bestaand contact en klikt u op wijzig). Vervolgens geeft u de speler de speciale code “X” (niet indelen).

Sommige tekst past niet goed in het venster. Wat is daar aan te doen?2018-12-13T12:51:08+01:00

Dit is een probleem dat zich soms voordoet als u gebruik maakt van Windows. Onder Windows kunt u instellen dat items groter worden weergegeven (ook wel de dpi instelling genoemd). U kunt meestal kiezen uit 100%, 125%, 150% en 175%. Echter, omdat Windows niet elk element evenveel groter maakt, kan het hierdoor voorkomen dat sommige teksten/knoppen onvoldoende ruimte hebben. Dan valt dus een deel van de tekst weg, of is een knop niet meer zichtbaar.

Er zijn twee manieren om het probleem op te lossen. De manier die altijd werkt, is om de Windows weergavegrootte terug te zetten naar 100%. Als u kiest voor 100%, komt uw beeldscherm meestal het beste tot zijn recht en hebben applicaties meer ruimte om inhoud weer te geven (dus minder scrollen, en beter overzicht). Echter, soms resulteert 100% in een te kleine weergave, en dient u een hoger percentage te kiezen. Dit is een kwestie van experimenten.

Op internet staat op diverse plekken uitgelegd hoe u de weergavegrootte kunt aanpassen. Onderstaand geven we enkele links voor verschillende versies van Windows.

Windows 10   Windows 8   Windows 7

Als u de weergavegrootte naar uw voorkeur heeft ingesteld, maar er nog steeds niet voor alle tekst/knoppen genoeg ruimte is, dan kunt u in StepBridge de lettergrootte op normaal zetten (i.p.v. groot) en “Vet gedrukt weergeven” uitzetten. U vindt deze opties in het menu Club onder Opties, onderdeel Presentatie.

 

Waarom heeft StepBridge geen ledenvergadering?2018-06-24T08:58:04+02:00

StepBridge is een stichting. Zie de voorwaarden. Dit betekent dat u formeel geen “lid” bent van StepBridge, maar een ‘aangeslotene’.  Omdat het prettiger communiceert om te spreken van leden en een lidmaatschap, gebruiken we deze termen in de communicatie naar onze leden (aangeslotenen).

StepBridge is wel een bridgeclub, maar geen bridgevereniging. Een bridgevereniging heeft een gekozen bestuur en een ledenvergadering, maar voor StepBridge geldt dit dus niet. Er zijn in Nederland veel meer bridgeclubs die geen vereniging zijn.

De reden dat StepBridge een stichting is, is vooral historisch. Toen de Stichting StepBridge werd opgericht, was de NBB zwaar vertegenwoordigd in het bestuur van StepBridge. Via het bestuur kon NBB mee beslissen in het beleid van StepBridge. Voor dit bestuursmodel was een stichting de beste rechtsvorm. Inmiddels is de NBB teruggetreden uit het StepBridge bestuur, en is de invloed van de NBB op het beleid van StepBridge contractueel vastgelegd. StepBridge is dus nog steeds ‘onderdeel’ van de NBB, en er vindt regelmatig overleg plaats met de NBB.

Waarom mag een misklik bij het bieden wel ongedaan worden gemaakt, maar bij het afspel niet?2020-07-19T18:37:32+02:00

Bij toernooien geldt dat een misklik tijdens het bieden ongedaan gemaakt kan worden, maar dat dit bij afspelen nooit kan. Bij competitie geldt deze regel nog niet (daar kan altijd ongedaan worden gemaakt), maar dat is op termijn wel de bedoeling.

Van een misklik is uitsluitend sprake als iemand echt een totaal onbedoelde actie doet. Ofwel, de speler heeft nooit ook maar een moment aan het gedane bod of de gespeelde kaart gedacht.

Tijdens het bieden mogen evidente miskliks ongedaan worden gemaakt (zolang partner nog niet geboden heeft). Het is echter wel belangrijk dat er geen enkele twijfel bestaat dat het werkelijk een misklik betreft. Indien er een situatie denkbaar is waarbij het betreffende bod wel vanuit een “bridge-inhoudelijke gedachte” is gedaan (ook al is deze gebaseerd op een foute waarneming of een dwaalgedachte), dan is er geen sprake van een misklik.

Voorbeelden van “miskliks” die niet mogen worden teruggenomen:

 • Schoppen staat vast als troefkleur, je vraagt azen en je partner antwoordt 5R (1 aas). Dit is één aas te weinig voor slem en je past. Het eindcontract is nu 5R in 2-1 fit.
  Misschien was de pas wel een echte misklik, maar het zou ook kunnen dat de speler besluit geen slam te bieden en dat per ongeluk vertaalt in passen (niet doorbieden staat vaak gelijk aan passen).
 • Partner opent 1H, rechts past, en jij biedt 1SA met 17 punten. Je eindigt in 1SA met 12 slagen voor het oprapen.
  Misschien was de pas wel een echte misklik, maar het zou ook kunnen dat je niet hebt opgemerkt dat je partner heeft geopend, en zelf met 1SA dacht te openen.
 • Je tegenstander opent met 1H, je hebt een lange klaverkleur en je bent niet al te sterk, en je biedt 3K. Dan realiseer je je dat je de kaart van partner speelt. Snel check je wat daar op staat, en ziet Ghestem staan.
  Oops! Maar geen misklik.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat het er niet om gaat hoe betrouwbaar de spelers is die zegt een misklik te hebben gedaan. De beoordeling of een bieding een misklik is, is zonder onderscheid des persoons. Het gaat uitsluitend om de situatie, wie er bij betrokken is, doet er niet toe (en wat de gegeven verklaring is, doet er ook niet toe).

Om tijdens het bieden legitieme miskliks te onderscheiden van miskliks die niet mogen worden teruggenomen, is vaak niet eenvoudig (behalve in de hele evidente gevallen, zoals opeens met 7R openen). Maar bij het afspelen is dit nog veel moeilijker. Ook bij live bridge wordt een gespeelde kaart vrijwel nooit teruggenomen. De reden hiervoor is dat er legio gedachtes (dwalingen) ten grondslag kunnen liggen aan een kaart die er uitziet als een misklik. En zodra er een gedachte ten grondslag aan ligt, is het geen legitieme misklik.

Voorbeelden van “miskliks” tijdens het afspel die geen legitieme miskliks zijn:

 • Je neemt de snit over de H naar de AVxx op tafel. Je speelt klein uit je hand, links speelt de H, en je legt de V.
  Het was natuurlijk nooit je bedoeling om de V onder de H te spelen, maar het was wel de bedoeling om de V op een kleintje te spelen. En waarschijnlijk verwachtte je een kleintje. Dus de V kan wel bewust geklikt zijn (gebaseerd op de verwachting).
 • De leider heeft AVxx op tafel liggen en speel een kleintje uit de hand. Je partner bekent met een kleintje, de leider legt de A, en jij de H. Het was natuurlijk nooit je bedoeling de H onder de A te spelen, maar het kan wel zo zijn dat je nooit had verwacht dat de leider de A zou spelen. De H kan dus wel bewust geklikt zijn (gebaseerd op de verwachting).
 • Je bent leider en je speelt 4S, en je hebt AHVxxx tegenover xx van troef. Je speelt de A en de H, en iedereen bekent. Daarna speel je een kleintje. Ziet er natuurlijk heel raar uit (niet de V spelen), maar misschien had je wel een speelplan waarbij je eerst de V zou spelen, en daarna alle troeven vanaf onder. Alleen was je op het moment dat je het kleintje speelde even vergeten dat je de V nog niet gespeeld had. Kleine black-out, kan iedereen overkomen, maar geen misklik.

Uit deze voorbeelden blijkt al dat het bij online bridge onbegonnen werk is om mechanische miskliks van dwalingen te onderscheiden. Voor vrijwel elke kaart is wel een scenario denkbaar waarin de kaart door een gedachtefout gespeeld had kunnen worden. Om die reden worden gespeelde kaarten bij een toernooi nooit terug genomen, en zal dit in de toekomst bij de competitie ook het geval zijn.

Waarom word ik bij QuickStep niet ingedeeld volgens mijn persoonlijke wensen?2018-06-12T11:50:59+02:00

QuickStep probeert een zo optimaal mogelijke indeling te maken, rekening houdend met de volgende factoren:

 • Een zo klein mogelijk niveauverschil tussen aan elkaar gekoppelde partners.
 • Een zo klein mogelijk niveauverschil tussen tegenstanders (en daarmee een zo laag mogelijke compensatie).
 • Een zo kort mogelijke wachttijd.
 • Een indeling die rekening houd met de voorkeur voor paren/butler.

Iedere StepBridger heeft zijn eigen voorkeur voor wat in welke mate belangrijk is. Toch probeert QuickStep een optimale mix toe te passen op de indeling. Deze mix zorgt ervoor dat op drukke tijden de niveauverschillen erg klein zijn, de wachttijd kort, en er butler en paren gespeeld kan worden. Naarmate er minder spelers aan QuickStep meedoen, worden de wachttijden langer en de indeling minder optimaal.

Hoewel het een mogelijkheid zou zijn om individuele spelers hun eigen prioriteiten te laten instellen (bv. liever lang wachten i.p.v. een groot niveauverschil), wegen de nadelen hierbij zwaarder dan de voordelen. Het probleem van prioriteiten laten instellen door de spelers, is dat dit de wachttijd voor een nieuwe indeling enorm zou vergroten (juist op de tijden dat de wachttijd groter is dan gewenst). Bijkomend probleem van lange wachttijden is dat spelers die erg lang in de wacht staan, iets anders gaan doen en kunnen vergeten dat ze in de wacht staan (en dus niet aanwezig zijn als er toch een indeling plaatsvindt).

Waarom wordt alerteerverzuim niet altijd bestraft?2019-04-06T10:48:49+02:00

Als een speler een systeemafspraak niet alerteert,  is er sprake van alerteerverzuim. Hoewel dit een overtreding is van de spelregels, staat er geen sanctie op het verzuim op zich. Alleen als de tegenpartij nadeel heeft door het verzuim, dient een scorecorrectie plaats te vinden om dit nadeel te compenseren.

Dus wanneer sprake is geweest van een alerteerverzuim, maar dit verzuim niet heeft geleid tot nadeel bij het andere paar, is er geen reden om een sanctie op te leggen. De verzuimende speler kan wel gemaand worden om in toekomstige situaties correct te alerteren. Overigens is nadeel niet hetzelfde als een slechte score. Nadeel betekent dat er een rechtstreeks, oorzakelijk verband is tussen de slechte(re) score en het alerteerverzuim.

Daarnaast is er een grijs gebied waarbij er formeel wel sprake is van alerteerplicht, maar waarbij de afspraken zo ingeburgerd zijn dat een alert niet veel toevoegt. Denk bijvoorbeeld aan het 2R antwoord na Stayman, of het 2S antwoord na Jacoby 2H. Als in zulke gevallen de alert vergeten wordt, dan kan dat nog geen reden zijn om uit te gaan een natuurlijk bod (behoudens bij cursisten die nog geen Stayman/Jacoby hebben gehad). De alerteerregels vragen een actieve houding van alle spelers aan tafel. Als het er op lijkt dat een tegenstander vergeten is te alerteren – en het is voor u van belang – dan is het aan u om even te vragen wat de bieding betekende.

Hoewel alerteerverzuim op zich niet bestraft wordt, maar er alleen een scorecorrectie plaatsvindt als er sprake is van nadeel, is het wel belangrijk dat spelers hun best doen correct te alerteren. Bij StepBridge dienen spelers hun eigen biedingen te alerteren en ongevraagd van uitleg te voorzien (via een privé bericht aan de tegenstanders). Dit zorgt ervoor dat er geen irritaties ontstaan en dat er vlot kan worden doorgespeeld. Het moeten vragen wat een bod betekent, houdt het spel nodeloos op, en is niet nodig waneer iedereen correct alerteert en ongevraagd uitlegt. Echter, als iemand toch een keer vergeet te alerteren, ga dan niet direct uit van kwade wil en probeer de situatie in de geest van het spel op te lossen. Als er geen nadeel is, is een verzoek om volgende keer wel correct te alerteren voldoende. Doet u dat dan na afloop van het spel. De ervaring leert dat het dan meer effect heeft en minder snel ontaardt in ruzie. Als er wel sprake is van nadeel is het vaak het beste om een nieuw spel te delen (echter alleen als iedereen aan tafel het daarmee eens is). In andere gevallen kunt u het spel voorleggen aan de StepBridge Arbiter (of aan de wedstrijdleider als het gebeurt tijdens een toernooi).

Waarom wordt een sanctie niet opgeschort bij een protest?2019-04-06T10:41:49+02:00

De StepBridge Arbiter doet zijn uitspraken op basis van een melding in combinatie met onderzoek in de StepBridge logbestanden.

De logbestanden geven een volledige weergave van de feiten, zodat wederhoor veel minder relevant is dan in situaties waarbij de feiten indirect moeten worden vastgesteld. In de praktijk blijkt ook dat een herziening van een uitspraak (na een protest) zelden of nooit het gevolg is van onvoldoende kennis van de feiten.

Wel komt het met enige regelmaat voor dat de protestcommissie uitspraken van de StepBridge Arbiter herziet. Het kan dan gaan om een verschil in beoordeling van de feiten/strafmaat (< 25% van de herzieningen) of een weging van persoonlijke omstandigheden die bij het protest aan het licht zijn gekomen (> 75% van de herzieningen).

Omdat een protest tot aanpassing van de opgelegde sanctie kan leiden, is er een argument om een sanctie op te schorten als er in protest wordt gegaan. Toch kiest StepBridge hier niet voor, omdat opschorten meer nadelen heeft dan voordelen. Deze nadelen zijn:

 • Het gesanctioneerde gedrag levert vaak veel overlast op voor mede StepBridgers. Door opschorting kan dergelijk gedrag langer doorgaan zonder sanctie, en zouden tijdens de opschorting nieuwe overtredingen begaan kunnen worden (waardoor het dossier weer groter wordt, en de behandeling complexer).
 • De strafmaat van een uitspraak wordt zelden zodanig herzien dat een opschorting zou leiden tot een kortere effectieve afsluiting. Bijvoorbeeld, als een schorsing van een jaar wordt omgezet in een schorsing van een half jaar, dan heeft opschorting alleen maar gevolg voor het moment dat de schorsing in gaat, maar niet op de effectieve duur van de afsluiting.
 • Het beheren van schorsingen en heraansluitingen is een bewerkelijk en foutgevoelig proces. Opschortingen zouden dit proces nog kwetsbaarder maken.

In gevallen dat een herziening wel leidt tot een kortere schorsing dan reeds uitgezeten, wordt de deelnemer gecompenseerd voor het aantal dagen dat teveel is geschorst (d.m.v. verlenging van het lidmaatschap).

 

 

 

Welke toetsenbordcommando’s kan ik gebruiken bij het versturen van berichten?2020-04-09T13:40:18+02:00

Bij het versturen van berichten is het prettig om vlot degene aan wie u het bericht wil sturen te kunnen selecteren. Met de muis is dat een stuk bewerkelijker dan met het toetsenbord. Bij gebruik van het toetsenbord kunt u de volgende combinaties gebruiken (in de PC of Mac-versie):

Let op! Heeft u een Mac? Gebruik dan waar “Control” staat de “Command”-toets.

Toetscombinatie Betekenis
Control-D  of Alt-Delete Maak het “Aan”-vakje leeg, en activeer het
Control-R of Alt-End Beantwoord een privé bericht via de berichtenbalk
Control-Alt-R Beantwoord een privé bericht via het privé-chatvenster
Esc / Alt-Home Het “Aan”-vakje gaat terug naar de standaard waarde (eerste regel)
Control-1 of Alt-pijltoets links Bericht aan linker tegenstander
Control-2 of Alt-pijltoets rechts Bericht aan rechter tegenstander
Control-3 of Alt-pijltoets boven Bericht aan beide tegenstanders en toeschouwers
Control-L of Alt-pijltoets onder Bericht aan de Lobby van de activiteit waar u aanwezig bent
Control-T Bericht aan iedereen aan de tafel
Control-K Bericht aan alle toeschouwers aan de tafel

 

Inloggen