Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor een proeflidmaatschap, een definitief lidmaatschap, of de verlenging van uw lidmaatschap.

  • StepBridge is de officiële internetbridgeclub van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)
  • Het lidmaatschap voor een heel jaar onbeperkt spelen kost € 69,50 inclusief het lidmaatschap van de NBB
  • Bent u buiten StepBridge om al volwaardig lid van de NBB, dan ontvangt u € 23,00 korting en betaalt u € 46,50 (minder dan 4 euro per maand!)

Uw keuze: