Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor een proeflidmaatschap, een definitief lidmaatschap, of de verlenging van uw lidmaatschap.

  • StepBridge is de officiële internetbridgeclub van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)
  • Het lidmaatschap voor een heel jaar onbeperkt spelen kost € 67,00 (€ 69,50 vanaf 1-6-2019) inclusief het lidmaatschap van de NBB
  • Bent u buiten StepBridge om al volwaardig lid van de NBB, dan ontvangt u € 22,00 (€ 23,00 vanaf 1-6-2019) korting en betaalt u € 45,00 (€ 46,50 vanaf 1-6-2019)

Uw keuze: