Installatie

 1. Kan ik StepBridge installeren op mijn tablet (iPad / Android / Windows)?
 2. Kan ik StepBridge installeren op mijn Linux PC?

Verbinding

 1. Werkt StepBridge in een (draadloos) netwerk?
 2. Hoe stel ik mijn firewall in voor gebruik met StepBridge?
 3. Ik krijg de melding “Geen verbinding met de server (code xxxxx)”. Wat nu?
 4. Bij het inloggen op StepBridge moest ik een update uitvoeren. Dat ging goed, maar sindsdien krijg ik bij het inloggen de melding “Geen verbinding met de server (code xxxxx)”. Wat nu?
 5. Hoe geef ik binnen mijn firewall aan dat StepBridge verbinding mag maken met het internet?

Algemeen

 1. Hoe kan ik gebruik maken van meerdere accounts op één computer?
 2. Welk standpunt neemt StepBridge in als het gaat om valsspelen?

Spelen

 1. Hoe verplaats ik een scherm dat mijn kaarten bedekt?
 2. Is er een snellere manier om commando’s te geven dan via de menu’s?
 3. Welke afkortingen en symbolen kan ik gebruiken in mijn berichten?

Resultaten

 1. Wat is butlertelling?
 2. Hoe lang worden de resultaten bewaard?
 3. Kan ik eerder behaalde resultaten bekijken?

Installatie

Kan ik StepBridge installeren op mijn computer en/of tablet?

Ja, StepBridge is beschikbaar voor Windows (XP of later) en Mac OS X (10.5.0 of later) via een programma dat u installeert op uw computer. Klik hier voor instructies.

Daarnaast bestaat er een “App” versie van StepBridge, waarmee u kunt spelen op elke moderne tablet (iPad, Android, Windows, etc.). Klik hier voor instructies.

U kunt de App-versie van StepBridge ook gebruiken via uw PC door in uw browser app.stepbridge.nl in tikken (in de adresbalk).

Kan ik StepBridge installeren op een Linux systeem?

StepBridge is ontwikkeld voor Windows en Mac OS X. Om Windows programma’s te kunnen laten werken op een Linux systeem is een emulator nodig. StepBridge werkt 100% onder VMware, een PC emulator voor Linux van VMware. StepBridge werkt vrijwel 100% onder Wine.

Daarnaast kunt u de App-versie van StepBridge gebruiken door in uw browser app.stepbridge.nl in tikken (in de adresbalk).

Verbinding

Werkt StepBridge in een (draadloos) netwerk?

Als u vanaf uw computer het Internet op kunt, kunt u in principe ook spelen bij StepBridge. Dit geldt ook als uw computer deel uitmaakt van een netwerk. Het maakt niet uit of het om een vast netwerk of een draadloos netwerk gaat. Als uw netwerk is beveiligd met een firewall, moet deze nog wel worden geconfigureerd voor gebruik met StepBridge. Zie Hoe stel ik mijn firewall in voor gebruik met StepBridge? voor instructies hoe u uw firewall dient te configureren. Vraag eventueel uw computerleverancier of systeembeheerder de configuratie voor u uit te voeren.

Hoe stel ik mijn firewall in voor gebruik met StepBridge?

De meeste firewalls, zoals de Norton Persoonlijke Firewall en de ingebouwde firewall van Windows XP, detecteren automatisch of StepBridge contact zoekt met het internet. Als de firewall merkt dat StepBridge contact zoekt met het Internet, controleert deze of StepBridge voorkomt in een interne lijst met programma’s die contact mogen maken met het internet. Als StepBridge niet in deze lijst voorkomt, dan vraagt de firewall of u wilt toestaan dat StepBridge contact maakt met het internet. Als u kiest voor toestaan, dan kan Stepbridge contact maken met het Internet. Soms moet u nog een vinkje zetten bij de optie om de connectie ook in de toekomst toe te staan, zodat het programma wordt toegevoegd aan de lijst met toegestane programma’s.

Sommige firewalls, zoals externe firewalls, moeten handmatig worden ingesteld. Normaal gesproken hoeft u zich hiermee niet bezig te houden. Maar mocht u een firewall handmatig moeten instellen voor gebruik met StepBridge, dan dient u TCP poort 2001 en 2002 voor uitgaand verkeer open te stellen. Er wordt verbinding gemaakt met “gameserver2.stepbridge.nl”.

Ik krijg de melding “Geen verbinding met de server (code xxxxx)”. Wat nu?

Deze melding (waar xxxxx staat voor een willekeurige cijfercode) betekent dat het StepBridge programma geen verbinding kan maken met de “server” van StepBridge. De server is de computer waar iedereen op inlogt, en die de interactie tussen de spelers mogelijk maakt. Als de server niet bereikbaar is voor het StepBridge programma, dan zijn er twee mogelijkheden: 1) Er is een tijdelijke storing bij StepBridge waardoor niemand kan inloggen, of 2) Ergens op uw PC of in uw netwerk wordt de verbinding tegengehouden.

Als u de melding krijgt na een nieuwe installatie of nadat het StepBridge een AutoUpdate heeft uitgevoerd, dan is er waarschijnlijk sprake van mogelijkheid 2. Om hier 100% zekerheid over te krijgen kunt u iemand anders die lid is bij StepBridge vragen of deze wel kan inloggen, of u kunt een e-mail sturen naar klantenservice@stepbridge.nl  met de vraag of er een storing is.

Als eenmaal vaststaat dat anderen wel probleemloos kunnen inloggen, dan moet het probleem gezocht worden in de instellingen van uw computer of uw lokale netwerk. In dat geval is het vrijwel zeker dat uw firewall de verbinding naar StepBridge blokkeert. Uw firewall moet er onder meer voor zorgen dat alleen programma’s die door u als betrouwbaar zijn aangemerkt, verbinding kunnen maken met het internet. Dus als uw firewall StepBridge nog niet kent, is het normaal dat deze de verbinding die StepBridge met het internet probeert te maken, in eerste instantie blokkeert. Zie ook Hoe stel ik mijn firewall in voor gebruik met StepBridge?.

Als u geen verbinding krijgt met de server, en uw firewall stelt bij het starten van StepBridge niet de vraag of u de verbinding van StepBridge naar het internet wilt toestaan, dan is uw firewall waarschijnlijk zodanig ingesteld dat onbekende uitgaande verbindingen standaard worden geblokkeerd. Om eenvoudig te controleren of dit het geval is, kunt u uw firewall tijdelijk uitschakelen, en dan kijken of het verbinding maken wel lukt. Meestal kunt u uw firewall tijdelijk uitschakelen door met uw rechter muisknop te klikken op het ikoontje van uw firewall rechtsonderin uw scherm (naast de tijd). Als u na het uitschakelen van uw firewall wel verbinding krijgt met StepBridge, staat in ieder geval vast dat het uw firewall is die de verbinding tegenhoudt. Als u ook na het uitschakelen van uw firewall nog geen verbinding krijgt met StepBridge, dan is er mogelijk nog een tweede laag van beveiliging aktief in uw computer en of netwerk (bijvoorbeeld de ingebouwde firewall in uw modem, of de ingebouwde firewall van Windows XP). In dat geval dient u ook deze tweede laag van beveiliging tijdelijk uit te schakelen. Voor de zekerheid kunt u ook uw virusscanner tijdelijk uitschaken.

Als u eerst geen verbinding kreeg met de StepBridge server, maar na uitschakeling van de firewall wel verbinding krijgt, dan staat vast dat het de firewall was die de verbinding blokkeerde. U kunt dit probleem oplossen door in uw firewall aan te geven dat het StepBridge programma verbinding mag maken met het internet. Hoe u dit doet, vindt u bij het antwoord op vraag Hoe geef ik binnen mijn firewall aan dat StepBridge verbinding mag maken met het internet?.

Mocht u na het doorlopen van bovenstaande stappen nog steeds de melding “geen verbinding met de server” krijgen, dan raden we u aan bovenstaande stappen nogmaals secuur te doorlopen. Het probleem wordt zeker veroorzaakt door één van de gegeven mogelijkheden. Het is onmogelijk dat het probleem wordt veroorzaakt door een verkeerde installatie van StepBridge, of door een probleem met uw account.

Bij het inloggen op StepBridge moest ik een update uitvoeren. Dat ging goed, maar sindsdien krijg ik bij het inloggen de melding “Geen verbinding met de server (code xxxxx)”. Wat nu?

In dit geval is het 100% zeker uw firewall die het probleem veroorzaakt. Voor uw firewall staat de nieuwe versie van StepBridge gelijk aan een compleet nieuw programma dat verbinding zoekt met het internet, en wordt de verbinding dus niet automatisch toegestaan. De meeste firewalls vragen u of u de nieuwe verbinding wilt toestaan, maar in sommige gevallen is de firewall zo ingesteld dat nieuwe verbindingen standaard worden geblokkeerd. In dat geval dient u StepBridge handmatig toestemming te geven om verbinding te maken met het internet. Hoe u dit doet, vindt u bij het antwoord op vraag Hoe geef ik binnen mijn firewall aan dat StepBridge verbinding mag maken met het internet?.

Zie voor meer informatie Ik krijg de melding “Geen verbinding met de server (code xxxxx)”. Wat nu?.

Hoe geef ik binnen mijn firewall aan dat StepBridge verbinding mag maken met het internet?

Hoe u aangeeft dat StepBridge verbinding mag maken met het internet, hangt van uw firewall af.

Norton Internet Security

 • Open Norton Internet Security.
 • Klik op Instellingen.
 • Selecteer in de linkerkolom “Antivirus- en SONAR uitsluitngen”
 • Klik in het rechterscherm op “Configureren” achter “Items uitlsuiten van scans”.
 • Klik op “Toevoegen” en vervolgens “Mappen”.
 • Klik op het foldericoontje achter de tekstregel.
 • Klik op Local Disk C -> Program Files (x86) -> StepBridge en klik op OK.
 • Klik nogmaals op OK, en vervolgens nogmaals op OK.
 • Klik in het rechterscherm op “Configureren” achter “Items die van Auto-Protect-, SONAR- en downloadinformatiedetectie moeten worden uitgesloten”.
 • Klik op “Toevoegen” en vervolgens “Mappen”.
 • Klik op het foldericoontje achter de tekstregel.
 • Klik op Local Disk C -> Program Files (x86) -> StepBridge en klik op OK.
 • Klik nogmaals op OK, en vervolgens nogmaals op OK.
 • Verlaat Norton Internet Security.
 • Installeer StepBridge vervolgens opnieuw.

Andere firewalls

Omdat elke firewall een andere manier heeft om programma’s toestemming te geven, moeten we voor specifieke instructies naar de handleiding van uw firewall verwijzen. Wel kunnen we de algemene procedure aanrijken. Vrijwel elke softwarematige firewall herbergt een lijst met programma’s die ooit contact hebben gezocht met het internet, met daarbij vermeld of ze daar wel of geen toestemming voor hebben. Als u in deze lijst heeft gevonden, dan dient u daar voor StepBridge.exe aan te geven dat toegang naar buiten toe is toegestaan. Doe dit ook voor AutoUpdate.exe als u dit programma in de lijst tegenkomt (het is mogelijk dat AutoUpdate.exe (nog) niet voorkomt in de lijst).

Algemeen

Hoe kan ik gebruik maken van meerdere accounts op één computer?

Als u met meerdere personen op één computer wilt spelen, dient u voor alle personen een apart account aan te vragen. Gebruik hiervoor altijd het aanmeldingsformulier op de StepBridge website.

 • Zorg dat de automatische inlog functie uitgeschakeld is.
 • Verwijder hiervoor in het opties scherm (te bereiken via menu Club) het vinkje voor “Automatisch inloggen na opstarten programma”. Indien er nog geen vinkje staat, hoeft u niets te veranderen.
 • Druk hierna op “OK” om het Optie scherm te sluiten.
 • Verlaat nu StepBridge en start het programma opnieuw op.
 • Het inlog scherm wordt getoond, waarna u kiest voor “Voeg toe” om een account toe te voegen.
 • Vul de gegevens van het van toepassing zijnde account in, en  klik OK om te bevestigen.
 • Hierna is het account toegevoegd aan de lijst met te kiezen accounts.
 • Vanaf dat moment kunt u na het starten van het programma kiezen met welk account u wenst te spelen.

Welk standpunt neemt StepBridge in als het gaat om valsspelen?

Het bridgespel is altijd al gevoelig geweest voor de mogelijkheid van valsspelen. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Onno Eskes. Met de introductie van het bridgen op het internet, zijn de mogelijkheden om vals te spelen alleen maar toegenomen. Zo kunnen partners op vele manieren contact met elkaar leggen buiten StepBridge om, zonder dat dit te controleren is. Ook de communicatie met toeschouwers buiten StepBridge om is niet te controleren.

StepBridge heeft er bewust voor gekozen om in de software slechts in beperkte mate beperkingen op te leggen om valsspelen tegen te gaan. De gedachte hierachter is dat bij elke beperkende maatregel de zeer grote groep goedwillenden lijdt onder de zeer kleine groep kwaadwillenden, en dat daarnaast het effect van dergelijke maatregelen verwaarloosbaar zal zijn. Het is uitgesloten dat valsspelen met welke softwarematige oplossing dan ook effectief kan worden aangepakt.

Dat de mogelijkheden tot valspelen met het internet bridgen zijn toegenomen, wil niet zeggen dat er minder hard tegen valsspelen wordt opgetreden. Integendeel, wanneer vals spel geconstateerd wordt dan worden over het algemeen zware sancties als tijdelijk of definitief royement opgelegd. In ernstige gevallen wordt het dossier voorgelegd aan de Straf en Tuchtcommissie. Aan de NBB wordt gevraagd dit royement over te nemen, wat er toe kan leiden dat een speler van geen enkele NBB-bridgeclub lid kan zijn/worden en aan geen enkel officieel bridge evenement mee kan doen.

Omdat vals spel zo hoog wordt opgenomen, is het van groot belang dat spelers niet onterecht van vals spel worden beschuldigd. Daarom biedt StepBridge de mogelijkheid om vermoedens van vals spel te melden bij arbiter@stepbridge.nl (zie spelregels). Als de vermoedens voldoende sterk zijn, dan stelt de arbiter een onderzoek in, waarbij onder meer een uitgebreid spellenonderzoek wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek, kunnen al dan niet sancties worden opgelegd.

Tenslotte willen we graag benadrukken dat het feit dat het relatief eenvoudig is om op internet vals te spelen nog niet betekent dat dit op grote schaal gebeurt. Het komt zeker voor, maar de overgrote meerderheid wil gewoon op een aangename manier bridge spelen op internet, en gruwelt bij de gedachte aan oneerlijke praktijken. Het is in het verleden meermalen voorgekomen dat mensen overtuigd waren van vals spel, maar dat dit aantoonbaar niet het geval bleek te zijn. Wees daarom altijd voorzichtig met verdenkingen, en beschuldig nooit iemand (direct of achter de rug om), maar schakel bij verdenking altijd de StepBridge Arbiter in. Het buiten de StepBridge Arbiter om uiten van beschuldiging wordt als een ernstige overtreding op zich gezien.

Spelen

Hoe verplaats ik een scherm dat mijn kaarten bedekt?

De schermen die StepBridge toont tijdens het spelen, zoals het biedbakje en het biedoverzicht, kunnen allemaal verplaatst worden. Dit is noodzakelijk indien het biedbakje of een ander scherm uw kaarten bedekt.

Hoe verplaats ik een scherm:

 • Klik op de blauwe bovenrand met de linker muisknop.
 • Houd de muisknop ingedrukt.
 • Zet het scherm op de goede plek
 • Laat de muisknop los.

Zijn er snellere manieren om commando’s te geven dan via de menu’s?

De volgende menu commando’s kunnen ook via een sneltoets worden gegeven:

COMMANDO’S SNELTOETS
Help F1
Claim F2
Bekijk bieding F3
Bekijk vorige slag F4
Maak ongedaan F5
Tafeloverzicht F6
Spelresultaten F7
Competitieresultaten F8
Contacten F9
Gespeeld spel F11

Welke afkortingen en symbolen kan ik gebruiken in mijn berichten?

Er zijn enkele veel gebruikte afkortingen die het typen van berichten aanzienlijk kunnen verkorten.

 

Afkorting Betekenis Engels
bzt ben zo terug brb
dj/dp/djw/djp dankjewel partner ty/tp/thx/typ
gg/ggp goed gedaan partner wdp
gp/gpp geen probleem partner np/npp
nmm naar mijn mening imo/imho
s6/s6p succes partner gl/glp
tz tot ziens cu
vpa veel plezier allemaal gla

 

Naast afkortingen kunt u ook zogenaamde emoticons gebruiken. Deze symbolen geven een bepaalde emotie mee aan een boodschap. Een emoticon is te lezen als een gezichtje met een bepaalde uitdrukking door het symbool in gedachten een kwartslag naar rechts te draaien.

 

Emoticon Betekenis
🙂 of 🙂 blij
🙁 of 🙁 verdrietig
😉 of 😉 niet serieus (knipoog)
:p of :-p lekker puh! (uitgestoken tong)

 

Resultaten

Wat is butlertelling?

Butlertelling is voor een groot deel te vergelijken met viertallentelling. Bij butlertelling worden alle scores behalve de beste en de slechtste met elkaar gemiddeld, wat de datumscore oplevert. Van alle scores wordt daarna de IMP uitslag berekend ten opzichte van deze datumscore. Deze manier van tellen heeft als consequentie dat een overslag bij butler veel minder belangrijk is dan bij paren. Voor butler geldt de vuistregel dat men nooit zijn contract mag riskeren voor een overslag, ook al is men zo goed als zeker deze overslag te halen.

Hoe lang worden de resultaten bewaard?

De resultaten van een spel worden een onbepaalde tijd bewaard, maar minimaal twee weken na de dag dat het spel voor het laatst gespeeld is. Zolang er achter het spelnummer in de competitieresultaten een + staat, kunt u het spel en de score bekijken.

Kan ik eerder behaalde resultaten bekijken?

Onder het menu Overzicht kunt u via “Gespeeld Spel” eerder behaalde resultaten bekijken. U dient hiervoor het nummer van het spel te onthouden.