De StepBridge Arbiter ontving kort geleden een interessante melding. Zuid heeft de volgende hand:
 xx
 AT
 Ax
 HVT87xx

Partner Noord opent met 1♠, rechts past, en nu biedt deze zuid 7♣.  In dummy verschijnt:
♠ AHVTxx
 HB
 B9x
♣ AB

De melder twijfelde niet dat 7♣ het gevolg was van onderling overleg of iets dergelijks. Vals spel was voor hem overduidelijk. Gelukkig werd dit niet aan tafel zo gezegd, want dat zou een zware overtreding zijn! Een verdenking van vals spel moet altijd via het meldformulier op de website. 

Maar eerlijk is eerlijk, ook de StepBridge Arbiter had bij het zien van dit spel weinig twijfel dat er sprake moest zijn van vals spel. Toch is het een feit dat je iemand nooit op een enkel spel kan veroordelen. Iedereen doet wel eens iets bizars, of heeft een black out, en 99 van de 100 keer levert dat een slechte score op. Maar heel soms is het precies in de roos. En dan ziet dat er soms verdacht uit, maar het kan een keer voorkomen.

Je wil dus in zo een geval ondersteunend bewijs hebben. Doet de speler vaker rare dingen die goed uitpakken? De arbiter bekeek daarom enkele tientallen spellen (van dezelfde avond), maar zag daar niks verdachts aan. Toch vond de arbiter het 7♣ bod zo verdacht, dat hij een groter onderzoek wilde doen.

Gelukkig kunnen we in zulke gevallen een beroep doen op enkele zeer sterke spelers die een groter spellenonderzoek kunnen doen. Hierbij worden minimaal enkele honderden spellen bekeken en daarbij wordt geïnventariseerd hoe vaak iemand iets afwijkends/onlogisch doet, en hoe dit vervolgens uitpakt. Bij zo een analyse valt een valsspeler vrijwel altijd door de mand.

De conclusie van het spellenonderzoek leverde de volgende feiten op:

 • Start laagste van doubleton
 • Doet NIET derde-man-doet-wat-ie-kan
 • Steunt op doubleton (verzwijgt 6-kaart)
 • Legt vrijwel altijd de “verkeerde” honneur in
 • Doet niet tweede hand laag (kost gelijk een slag)
 • Past met 8 punten op opening partner
 • Neemt geen snitjes
 • Biedt de raarste dingen, en haalt daarmee meestal slechte scores
 • Opent 1SA en na pas-pas-2H doet hij 2S op een 4kaart en belandt in 4/2-fit
 • Herhaalt een 6kaart niet tegenover SA bij partner (en eindigt dus in verkeerd contract)
 • Doet soms rare sprongbiedingen, soms succesvol, maar ook vaak niet
 • Weet niet wanneer hij hoog kan bieden (de manche) of juist laag moet blijven
 • Volgt eerst op 2-niveau, maar na bodje tegenpartij springt hij in dezelfde kleur naar 5-niveau – treft nulpunter zonder fit aan de overkant, -800
 • Enz. enz. enz.

De onderzoeker concludeert dus dat deze speler zeer vaak afwijkende/onlogische keuzes maakt, maar dat dit ook net zo vaak tot dramatische scores leidt. En dat is wat je ook mag verwachten. Op een individueel spel kan een onlogische actie het prima winnen van een meer doordachte actie, maar op termijn wint de meest kansrijke (en dus meest logische) actie het altijd.

Zijn conclusie over het 7♣ bod is als volgt:
“Zelfs het 7-bod is volgens mij geen vals spel (en ook geen misklik). Het is de laatste tafel. Hij hoort zijn partner 1 openen. Volgens mij denkt hij iets van, dan moet mijn partner maar AH + A hebben, daarna zien we wel verder. Als hij echt vals zou spelen, waarom dan niet 7SA geboden met 13 topslagen?”

Als iemand zoveel rare dingen doet, dan gaat er heel soms ook wel eens iets miraculeus goed. Overigens gaat het hier om een vast partnership. En daarin is men vrij om binnen redelijke grenzen rare dingen te doen. Bij het individueel inschrijven voor QuickStep ligt de lat wat hoger, en dienen de basisbeginselen van bridge wel toegepast te worden (bv. niet passen met 8 punten tegenover een opening).

Kortom, hoe verdacht 7♣ er ook uit zag, binnen de context van alle acties, is het gewoon een extreem gelukkige toevalstreffer.

We willen u dit extreme geval onder aandacht brengen om nog maar eens te benadrukken hoe voorzichtig je moet zijn met beschuldigingen van vals spel. En daarnaast willen we u laten zien dat meldingen van vals spel serieus worden genomen.

Helaas worden er ook regelmatig incidenten gemeld waarbij wel aan tafel al beschuldigingen worden geuit. Het in het openbaar beschuldigen van een medespelers is een zware overtreding op zich, en kan tot uitsluiting van StepBridge leiden. Daarnaast blijkt dat een beschuldiging vaak gebaseerd is op onvoldoende bridgekennis, of onvoldoende vaardigheid om de denkpatronen van de tegenpartij te doorgronden. Uit daarom nooit een beschuldiging op de berichtenbalk, maar meld uw vermoedens via het klachtenformulier bij de StepBridge Arbiter. Dan kunnen wij zonodig een onderzoek starten.

Overigens komt het natuurlijk ook voor dat een spellenonderzoek wel leidt tot vaststelling van vals spel. In zo een geval wordt de betreffende speler altijd voor een langere periode geschorst en worden behaalde meesterpunten afgenomen (als is deelgenomen aan StepBridge toernooien). Daarnaast wordt in de zwaardere gevallen het dossier van de speler overgedragen aan het Bondsbestuur van de NBB met het verzoek deze te laten behandelen door de Straf en Tuchtcommissie. De Straf en Tuchtcommissie kan besluiten een speler volledig uit te sluiten van alle NBB activiteiten. Deze speler mag dan bij geen enkele aangesloten vereniging nog bridgen, en ook nooit meer meedoen aan een competitie of een onder auspiciën van de NBB georganiseerd toernooi.

Bestuur StepBridge