Een constructieve opstelling is NIET vrijblijvend!

Vrijwel iedereen speelt op StepBridge om een leuke tijd te hebben. Tegelijkertijd is bridge een competitief spel en is het vaak lastig om te spelen met een onbekende partner, vaak van verschillend niveau. Daarnaast kan men op StepBridge alleen communiceren met het toetsenbord en dat is voor de een makkelijker dan voor de ander.

Deze omstandigheden maken het noodzakelijk dat deelnemers zich constructief en tolerant naar elkaar opstellen. Ongevraagd bridgeles geven bederft de sfeer, en van kritiek gaat niemand beter spelen. Zie de alinea “prettige sfeer” bovenaan de snelstartgids voor tips om het spelen prettig te houden.

Om die reden is de constructieve opstelling die we van deelnemers verwachten niet vrijblijvend, maar opgenomen in zowel de voorwaarden als de spelregels van StepBridge. Iedereen dient zich hier aan te houden, en bij overtredingen kunnen sancties worden opgelegd.

Als u aan tafel zit met een deelnemer die duidelijk sfeerbedervend bezig is, dan kunt u dit melden bij de StepBridge Arbiter. De Arbiter kan via de StepBridge logbestanden exact terugzien wat er aan uw tafel gebeurd is, en de nodige acties ondernemen. Een speler die voor het eerst een overtreding maakt, krijgt meestal alleen een waarschuwing. Bij meerdere overtredingen volgen zwaardere sancties, wat uiteindelijk kan leiden tot uitsluiting van StepBridge.

Het melden van een incident, kan via het StepBridge Portaal. Log in op het portaal en klik in het linker menu op “Klacht over speler”.

Wij wensen u veel speelplezier!

Bestuur StepBridge