Prijsvraag Bridgepuzzel

Sinds 3 december krijgt u een scorevoorstel als een speler de tafel na de bieding tijdens het spel verlaat. StepBridge doet dit voorstel op basis van het best mogelijke afspel en de best mogelijke verdediging met open kaarten, vanaf de laatst gespeelde kaart (ook wel “Double Dummy Analyse” genoemd). Omdat het resultaat dat door StepBridge wordt bepaald in sommige gevallen juist een beter dan normale score zou opleveren voor de weglopende partij, wordt het resultaat gepresenteerd als een voorstel. U kunt het voorstel accepteren of ervoor kiezen het spel te annuleren (de keuze van de tegenstander die het eerst reageert, telt voor het hele paar).

Dat het belangrijk is om goed te beoordelen of het resultaat ook echt realistisch is, bewijst het volgende spel:

 

Z/Allen Noord
 A752
 A8532
 T
West  AH9 Oost
♠ H6  T84
 VB6  T974
 AV432  B7
 B73 Zuid  T842
 VB93
 H
 H9865
 V65

De bieding:

West Noord Oost Zuid
pas
1 1 pas 1
2 3 pas 4
pas pas pas

 

Zuid wordt leider in 4♠ en west komt uit met ♣3, voor de ♣9, ♣10 en ♣V. De leider speelt H en west speelt 6 bij.

Op dat moment verliest de leider zijn/haar connectie en kan het spel niet worden afgespeeld. StepBridge rekent uit wat het resultaat zou zijn vanaf de laatst gespeelde kaart, en geeft dat resultaat als voorstel. Het voorstel is 4♠ +2. De tegenstanders accepteren het voorstel, omdat ze niet onsportief willen zijn en ze er van uitgaan dat het voorstel wel zal kloppen. Echter, door het voorstel te accepteren scoren ze een volle nul. Na afloop bekijken ze het spel beter en komen ze tot de conclusie dat de leider nooit 4♠ +2 zou hebben gehaald, maar altijd 4♠ +1. Het lijkt zelfs onmogelijk om 12 slagen te maken, na het gegeven begin. Heeft StepBridge het mis? Of zijn er wel 12 slagen mogelijk?

Prijsvraag:
Hoe maakt de leider in bovenstaand spel 12 slagen nadat de eerste 6 kaarten al gespeeld zijn?

Het is een bridgepuzzel, dus het gaat er om de oplossing te vinden met open kaarten, waarbij zowel de leider als de tegenstanders optimaal verdedigen (dus precies zo als de Double Dummy Analyse van StepBridge werkt).

Stuur uw oplossing voor 20 december naar klantenservice@stepbridge.nl. Onder de goede inzenders verloten we een jaarlidmaatschap en drie StepBridge shoppers.

NB: U kunt het betreffende spel zelf bekijken door het spel op te vragen via Overzicht->Gespeeld spel en dan spelnummer 3936799 op te zoeken (gebruik hiervoor de desktopversie van StepBridge, op een tablet kunt u geen spelnummer opvragen).