Van een Stepper ontving ik deze bijzondere hand, gespeeld op 4-8-2018:
 AHT3
 AH
 AHVB
 AHV

Punten tellen duurt hier wat langer dan normaal, maar uiteindelijk blijft de teller steken op 33 punten. Ik kan me niet herinneren ooit meer dan 30 punten te hebben gehand, dus een dergelijk puntenaantal is best uitzonderlijk. Volgens dit overzicht is de kans op 31 punten of meer 0,000083% (ofwel een kans van ca. 1 op een miljoen). Als je gedurende het hele jaar elke dag 24 spellen speelt, moet je 114 jaar doorspelen om 1 miljoen handen te spelen, dus de kans is groot dat meesten van ons nooit meer dan 31 punten krijgen (laat staan 33 punten, die kans is nog eens 10x zo klein). Overigens zijn op StepBridge vanaf 2001 meer dan 4 miljoen spellen geschud, dus dat zo een spel een keer voorkomt is best kansrijk.

In de meeste bridgeboekjes ontbreekt het hoofdstuk “Openen met meer dan 30 punten”. Het zal dus aankomen op gezond verstand gebruiken. Wat is wijsheid?

Voor je wordt gepast, en je mag een geschikt openingsbod verzinnen. Aangezien partner ons zelden zal kunnen helpen in de bieding, moeten we zelf bedenken hoeveel slagen onze hand gemiddeld waard is. We hebben 11 vaste slagen en twee verliezers. Het gaat er dus om te bepalen hoe vaak partner 1 of 2 slagen voor ons meebrengt. Laten we beginnen met kansen op 1 slag bij verschillende handen van partner:

  • 100% als partner V heeft
  • 100% als partner ♠B heeft
  • 36% als partner een 3 kaart  heeft (de kans op een 3-3 zitsel is 36%)
  • 68% als partner een 4 kaart  heeft (de kans op een 3-2 zitsel is 68%)
  • 90% als partner een 5 kaart  heeft

Bovenstaand zijn de handen waar partner relatief goed nieuws voor ons heeft (en er zijn nog wat additionele kansen door vallende honneurs). De overgebleven handen zijn de handen die geen V hebben en minder dan 3 schoppens. Het is niet eenvoudig om exact uit te rekenen hoe groot de kans precies is op 12 slagen of meer bij een willekeurige hand bij partner, maar met bovenstaand overzicht wordt wel duidelijk dat die kans ver boven de 50% moet liggen, gevoelsmatig ergens tussen de 60% en 75% (iemand die meer verstand van kansberekening heeft dan ik, kwam rond de 72% uit).

Kortom, de hand is sterk genoeg om op eigen kracht 6SA te bieden, en als dat het geval is, waarom dan niet gewoon met 6SA openen? Al was het alleen maar om dit een keer in je leven gedaan te hebben! (Het alternatief is 2K openen en daarna 6SA bieden, maar dan weet partner echt niet meer dan na direct 6SA.)

Dan rest nog de vraag of er een manier is om 7SA te bereiken bij een geschikte hand bij partner. Ik vrees dat dat bijna onmogelijk is. Immers, hoe weet partner dat zijn punten nuttig zijn?

Stel, we hebben 6SA geopend met:
♠ AH
 AH
 AHVBT
 AHBT

Dan kan partner dus zowel ♠VB als VB hebben, maar is het nog steeds geen 7SA. En zo zijn er meer handen te bedenken waar 6SA een goede opening is, maar willekeurige honneurs bij partner geen extra slagen zijn. Overigens is dit ook de reden dat 6SA een goede opening is. Als we wel een hand hebben waarbij we willen dat partner meedenkt of informatie geeft, dan openen we niet met 6SA (bv. als we alleen een heer missen, dan proberen we azen/heren te vragen).

Wat gebeurde er in de praktijk? Het spel werd in de Butler aan 12 tafels gespeeld en de sterke hand zat in west. Van de 12 westspelers vonden 7 spelers dat de hand sterk genoeg was voor een solo-bod op 6-niveau. De andere 5 bleven steken in 3SA.

Van de 7 spelers die de hand genoeg voor slam vonden, was er 1 speler die schoppen als troefkleur vaststelde. De andere 6 kozen voor 6SA. Van deze 6SA bieders waren er 4 spelers die ervoor kozen om met 6SA te openen. Wat mij betreft dus de “once in a lifetime” opening!

Omdat StepBridge dit unieke geval niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan, ontvangen de vier westspelers (JacobHo, SanneN, WaltherM en EllievO) die met 6SA openden een mooie StepBridge shopping bag. De tas is naar jullie onderweg!

Het hele spel:

Z/- Noord
 9
 976542
 T
West  T7652 Oost
♠ AHT3  B865
 AH  VBT3
 AHVB  83
 AHV Zuid  983
 V742
 8
 976542
 B4

U kunt het betreffende spel zelf bekijken door het spel op te vragen via Overzicht->Gespeeld spel en dan spelnummer 3851000 op te zoeken (gebruik hiervoor de desktopversie van StepBridge, op een tablet kunt u geen spelnummer opvragen).

Bent u ook een bijzonder spel tegengekomen op StepBridge dat extra aandacht verdient? Meld het ons op klantenservice@stepbridge.nl. Als we uw spel gebruiken ontvangt u een handige StepBridge shopper. Schrijft u zelf het artikel, dan ontvangt u de StepBridge shopper en een jaarlidmaatschap van StepBridge.

Epko Steinmetz (Stepnaam: Epko)